Vyhledávání akcí

čtvrtek
11. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA | Latinskoamerické baroko

čtvrtek 11. 10. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Hudební baroko máme asi všichni pocitově spojené se starou Evropou. Jezuitští a františkánští misionáři však toto hudební umění přinesli i do Jižní Ameriky. Například v Argentině tak vznikla osobitá barokní kultura spojující italské, španělské, francouzské, ale i anglosaské vlivy s kořením Nového světa.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PÁN PRSTENŮ A DALŠÍ | Podoby anglické křesťanské literatury: J. R. R. TOLKIEN a C. S. LEWIS

čtvrtek 4. 10. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Knihy J. R. R. Tolkiena, stejně jako C. S. Lewise patří mezi světovou klasiku. Za strhujícím dobrodružstvím Pána prstenů a Letopisů Narnie se nicméně skrývá neméně zajímavé celoživotní přátelství dvou profesorů anglické literatury, při jejichž živých debatách na Oxfordské univerzitě se rodil fantastický svět Středozemě, ale originálním způsobem se rozvíjely také otázky křesťanské víry.

Hosté: Daniel Soukup

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČESKÁ TEOLOGIE CÍRKVE | Silvestr Braito, dominikán, teolog

čtvrtek 20. 9. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Výzvy paměti

50 let letos uplyne od smrti významného českého teologa a náboženského publicisty dominikána Silvestra Braita. Třebaže zůstávám širším kruhům prakticky neznámý, ve své době vynikal nejen šíří svého teologického záběru, s nímž se věnoval výuce teologie a publikační činnosti, ale také vervou, s níž se dokázal vyslovovat proti komunistické ideologii.

Hosté: Dominik Duka, Vojtěch Novotný, Ondřej Salvet, Jan Stříbrný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPREZZATURA | Hudba raného baroka

čtvrtek 13. 9. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Richard Šeda – cornetto, cornetto muto, flétna; Kateřina Ghannudi – barokní harfa; Alena Hönigová – virginal

Sprezzatura je italský termín, který se dá těžko přeložit do češtiny. Vyjadřoval pojmy jako přirozenost, lehkost, grácie, výrazuplnost ale i efektnost. Všechny tyto atributy měly provázet improvizace nejlepších instrumentalistů raného baroka.

zobrazit podrobnosti

pondělí
3. 9.
20:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NOCTURNO | Bennewitzovo kvarteto: Netradiční koncert. Hudba J. S. Bacha, F. Schuberta a E. Schulhofa s překvapením

pondělí 3. 9. 2012 ve 20.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé pro vás v barokním refektáři zahrají Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 8.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA | Skladby J.S. Bacha a Erika Oña - Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko)

čtvrtek 23. 8. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Lenka Torgersen – barokní housle, Karel Valter – flauto traverso, Thilo Hirsch – viola da gamba, Alena Hönigová – cembalo

Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na jím navržené „thema regium“, je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě rozpoznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkomponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LUCENTE STELLA | Hudba 14. a 15. století v Itálii - Ensemble Perlaro (Švýcarsko)

čtvrtek 14. 6. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Agnieszka Budzinska-Bennett – zpěv, Lorenza Donadini – zpěv a umělecké vedení, Daniel Issa – zpěv, Baptiste Romain – fidel, Marc Lewon – loutna, kvinterna a zpěv.

Červnový koncert v Dominikánské 8 je věnován středověké hudbě. Nepředstavujte si však žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických filmů, případně z návštěv hradů a zámků.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989 | Mezi odporem vůči ateizační politice a hledáním modu vivendi. Přednáška dr. Jaroslava Cuhry

čtvrtek 24. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Dějiny církve v období komunistické normalizace byly pochopitelně mnohočetné. Na jedné straně pokračovala kontinuita odporu vůči režimu, odvíjející se již od února 1948, na straně druhé se prohloubila zkušenost přizpůsobování se a snahy „udržet, co je možné“.

Hosté: Jaroslav Cuhra

zobrazit podrobnosti

středa
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BENNEWITZOVO KVARTETO | Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

středa 23. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

zobrazit podrobnosti

úterý
22. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

úterý 22. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi.

Hosté: Stanislav Balík, Dominik Duka, Jiří Hanuš, Tomáš Petráček

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA ANTONIA VIVALDIHO | V originále i v dobových transkripcích (Ann Dawson´s Book)

čtvrtek 10. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Miki Takahashi – barokní housle, Alena Hönigová – cembalo

Antonia Vivaldiho – „rudého kněze“ z Benátek, jak se mu přezdívalo – není jistě třeba představovat. Originalita, energetický i emotivní náboj jeho děl i chytlavost melodií, rafinované využití barev a technických možností nástrojů jsou atributy jeho děl všeobecně známé.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DRUHÝ BŘEH | Literární večer o velkých neznámých s překladatelem Denisem Molčanovem

čtvrtek 3. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Hostem květnového literárního večera bude překladatel Denis Molčanov, autor mimořádného překladu románu nositele Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjiana Hora duše.

Hosté: Denis Molčanov

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969 | Krátký čas svobodného nadechnutí - podstatný vklad pro život církve v normalizaci

čtvrtek 26. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru.

Hosté: Dominik Duka, Pavel Kuneš, Dana Němcová, Jan Stříbrný, Miloslav Vlk

Moderuje: Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 4.
19:30

kostel sv. Jiljí

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO | Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

úterý 24. 4. 2012 v 19.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

Hosté: Tomáš Berger, Antonín Krasucki OP, Benedikt Mohelník OP, Štépán Vácha

zobrazit podrobnosti

pondělí
23. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KABARET OGDEN N. | Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

pondělí 23. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti