čtvrtek
23. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT... | dějiny spásy teologicky

Rozpravy u dominikánů

Jakým způsobem jediný Bůh ve třech osobách působí v dějinách spásy, co z toho vyplývá pro naši spásu a co to vypovídá o církvi, to je tématem druhého večera Rozprav o církvi.

Působení božských osob Otce, Syna a Ducha svatého v dějinách spásy je pro nás zdrojem poznání tajemství samotného Boha. Snaha přesně pojmenovat naši víru v Nejsvětější Trojici a v božství i lidství Ježíše Krista vedla na starověkých koncilech k bouřlivým sporům, které nám mohou připadat jako slovíčkaření. Přesto je dobré se ptát: proč církevní Otcové přikládali těmto otázkám takovou důležitost? Jaký význam má poznání božských osob a jejich působení navenek pro náš duchovní život? Co to všechno vypovídá o církvi?

Hosté

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT... | dějiny spásy teologicky

čtvrtek 23. 10. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Jakým způsobem jediný Bůh ve třech osobách působí v dějinách spásy, co z toho vyplývá pro naši spásu a co to vypovídá o církvi, to je tématem druhého večera Rozprav o církvi.

Působení božských osob Otce, Syna a Ducha svatého v dějinách spásy je pro nás zdrojem poznání tajemství samotného Boha. Snaha přesně pojmenovat naši víru v Nejsvětější Trojici a v božství i lidství Ježíše Krista vedla na starověkých koncilech k bouřlivým sporům, které nám mohou připadat jako slovíčkaření. Přesto je dobré se ptát: proč církevní Otcové přikládali těmto otázkám takovou důležitost? Jaký význam má poznání božských osob a jejich působení navenek pro náš duchovní život? Co to všechno vypovídá o církvi?

Hosté

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.