Vyhledávání akcí

úterý
17. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA | Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

úterý 17. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

Hosté: David Černý, Lukáš Fošum OP

Moderuje: David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA V REFEKTÁŘI | Karel Valter – traverso, Cilka Valter - barokní housle, Ilze Grudule – barokní violoncello, Marc Meisel – cembalo

čtvrtek 12. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

J.S. Bach, C.P.E. Bach, G.P. Telemann

Hudba německého vrcholného baroka je tématem koncertu, který Dominikánská 8 uskutečňuje ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby. V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký druh hudby bylo možné si vyslechnout v barokních klášterech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala televize, rádio ani internet.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KLADIVO (NA) INKVIZITORA

středa 11. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Inkvizice měla chránit společnost před nebezpečím, za něž středověk považoval odchylky od víry. Nyní se však stala obrazem nejhoršího zla, které společnosti hrozí. Proč se inkvizice octla na lavici obžalovaných? Nemusí společnost tváří tvář extremismu někomu přeci jen svěřit „kladivo inkvizitora“? Nebo se má spíš bát vzniku nějaké „nové inkvizice“? Když církev rezignovala na inkvizici, rezignovala tím i na obranu víry?

Hosté: Kamil Činátl, Dominik Duka, Michal Mazel

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA | Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968.

čtvrtek 15. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka

Žádné jiné století lidských dějin nepřineslo tolik mučedníků a vyznavačů pro víru jako století dvacáté. Dějiny církve v českých zemích v poválečné době, především v padesátých, ale i šedesátých letech, velmi připomínají historii církve v dobách pronásledování prvních křesťanů. V této nedávné době nacházíme perzekvované biskupy, kněze i laické věřící, kteří vydali velké svědectví víry, když snášeli ponižování i mučení, strávili dlouhá léta ve vězení, mnozí přinesli i oběť vlastního života.

Hosté: Vojtěch Vlček

zobrazit podrobnosti

středa
14. 3.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ | Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

středa 14. 3. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáška Jakuba Zouhara, autora knihy Česká dominikánská provincie v raném novověku.

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

Hosté: Jakub Zouhar

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY | Alena Hönigová – cembalo, videoprojekce obrazů

čtvrtek 8. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Roku 1700 byla v Lipsku vydána sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka Johanna Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z bible. Ať už je to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula Davidovou hrou na harfu nebo některý z dalších příběhů, Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a emocí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.

zobrazit podrobnosti

úterý
6. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEČETL BŮH SVŮJ LID? | Debata o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity

úterý 6. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Může sčítání říci něco o víře v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsledkům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému číslu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do širších souvislostí.

Hosté: Tomáš Holub, Zdeněk Nešpor, Iva Ritschelová

Moderuje: Aleš Pištora

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
1. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA | Debatní večer s ředitelem Maďarského institutu v Praze Róbertem Kissem Szemánem

čtvrtek 1. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Přednáška s debatou

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů.

Hosté: Róbert Kiss Szemán

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

INTERMEZZO SVOBODY | Křesťané mezi válkou a Únorem 1948

čtvrtek 23. 2. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však mísila s bolestí, voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety a pomsty. Lidé byli ochotni nasadit všechny síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Byl jejich hlas a činy dostatečně jasné a věrohodné?

Hosté: Vojtěch Novotný, Jaroslav Šebek, Jan Stříbrný

zobrazit podrobnosti

středa
15. 2.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH | Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

středa 15. 2. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

Hosté: Petr Regalát Beneš OFM, Dušan Foltýn

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM... | písně na texty básní Bohuslava Reynka, doprovázené jeho obrazy

čtvrtek 9. 2. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro kapelu Transitus irregularis.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ | Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

čtvrtek 26. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

Hosté: Jaroslav Šebek, Jan Stříbrný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“ | Marni Schwonberg - soprán, Iva Lokajíčková - barokní hoboj, Alena Hönigová - cembalo

čtvrtek 12. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 1.
19:45

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N. | Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

pondělí 9. 1. 2012 v 19.45 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

!!! AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC !!!

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti

středa
14. 12.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE | Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

středa 14. 12. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

Hosté: Dušan Foltýn, Ota Halama

zobrazit podrobnosti