Vyhledávání akcí

probíhá
od 11. 7.
do 17. 7.

Spotify

Miroslav Olšovský: Vyhlídka na pražskou periferii, lavička Emy Destinnové u Proseckých skal

čtvrtek 11. 7. - středa 17. 7. 2024
Spotify
Letní punkta

„Dotýkám se svýma očima skutečné krásy světa a celého vesmíru, anebo zase jen své mysli? Jsem vůbec schopen tu krásu popsat? Po celé délce se na horizontu kolébá mlha, ze které se jako z moře vynořují detaily budov lesknoucích se na slunci, svou vahou ještě stále ponořených do páry, která je obklopuje. Ten obraz jako by se mnou nesouvisel, a přesto jsem to já, kdo jej před očima stále vidí a ke komu promlouvá."

Miroslav Olšovský je básník a prozaik.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 4. 7.
do 10. 7.

Spotify

Petr Kratochvíl: Louka v údolí řeky Kamenice

čtvrtek 4. 7. - středa 10. 7. 2024
Spotify
Letní punkta

„Doba zhruba hodinu před rozbřeskem je podle staré indické tradice spojována právě se souhvězdím Labutě a nazývá se Bráhmamuhúrta nebo také „doba vesmíru“, a je nejposvátnější částí dne. Je to doba, kdy se vyjevují poklady a kdy se sny stávají skutečností, doba mezi světlem a tmou, kdy okem viditelný pohyb nebeských těles končí, a místo něj je možné znovu spatřit vlnění bílých květů lakušníku v nedaleké říční vodě."

Petr Kratochvíl je politolog.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 27. 6.
do 3. 7.

Spotify

Klára Krásenská: Okno a stůl

čtvrtek 27. 6. - středa 3. 7. 2024
Spotify
Letní punkta

„Sedám si v lehké noční košili, pokládám první kávu dne, otevírám okenice. Pára nad šálkem se zvíří, zavyje tichý průvan. Nočním teplem rozhozených peřin provane všecko naráz: pěnkavy, čerstvé pečivo, kostelní věž, loudavá, ledabylá pošta. Taky nebe a remízky, sladká, neměstská vůně, jaká jde zdaleka z kopců a přes potok, srdce má z dubových květů, spodní tóny mokré trávy. Nedělám nic, mám kávu a papíry zatížené kamenem, hodinu za hodinou nedělám zhola nic. Opírám se lokty o stůl a dívám se z okna."

Klára Krásenská je básnířka.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 27. 6.
do 31. 8.

Spotify

Letní punkta | 4. série

čtvrtek 27. 6. - sobota 31. 8. 2024
Spotify
Letní punkta

Volná série osobně laděných podcastů zve už počtvrté k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách.

zobrazit podrobnosti

středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O Božím bytí v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Lze dokázat Boha? A je možné vystihnout povahu jeho bytí? Přijďte si spolu s námi připomenout pět Tomášových cest, jimiž lze dojít k poznání Boží existence, a osm atributů charakterizujících, jaký Bůh je, či spíše jaký není.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 5.
20:00

ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)

Ovál 09 | současná poezie a hudba

čtvrtek 30. 5. 2024 ve 20.00 hod.
ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)
Ovál

Přijďte s námi zakončit sezónu hudebně poetickou performancí v rajské zahradě kláštera. Své nejnovější básně přečte Anna Beata Háblová, Klára Krásenská a Alžběta Johanka Petrová za doprovodu studentů katedry skladby na HAMU pod vedením Michala Nejtka.

Hosté: Anna Beata Háblová, Klára Krásenská, Michal Nejtek, Alžběta Johanka Petrová

zobrazit podrobnosti

středa
29. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Síla umění v krizi | Doba složitá

středa 29. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Zbývá nám v dnešní době ještě nějaká tvořivost? Jakou sílu má umění v krizi?

Živé natáčení finální epizody podcastové série Doba složitá Českého rozhlasu Vltava.

Hosté: Tomáš Koblížek, Alice Koubová

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

úterý
28. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ženy u oltáře

úterý 28. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Panna. Vdova. Kněžka. V rodící se křesťanské společnosti kolem roku 400 ženy získávají moc. Ale jak dlouho si ji udrží? Kdo jim k novému postavení dopomohl a co bylo příčinou jejich pádu? A co z toho plyne pro naše uvažování o roli ženy v církvi dnes? O tom budeme diskutovat nad knihou Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství.

Hosté: Ivan Foletti, Anežka Hesová, Tomáš Petráček

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Sudetští a karpatští Němci | Katolicismus, nacizace a vyhnání

čtvrtek 23. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Jak spolu souvisí náboženské probuzení a nacionalismus či dokonce příklon k nacismu? Před druhou světovou válkou žilo na území bývalého Československa přes tři miliony Němců. Po válce musela většina z nich svou starou vlast opustit. Multikulturní svět první republiky se rozpadl. Jaký je stav současného bádání o našich bývalých sousedech? Co se před válkou mezi českými Němci dělo? Jak vypadal jejich náboženský život? Jak probíhala politická radikalizace ve stínu třetí říše? Hrozí podobné situace i dnes?

Hosté: Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

středa
15. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O fanatismu | Adrien Candiard

středa 15. 5. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Fanatismus není jen psychickou úchylkou či důsledkem sociálních nerovností. Za každým fanatismem stojí chybná teologie, která odsunula Boha stranou, falešná víra, která skutečného živého Boha nahradila modlou. Fanatismus hrozí nám všem, když si uděláme Boha z přikázání, z Bible, z liturgie, ze svatých, ba i z vlastního náboženství. Jak odolávat pokušení k modloslužbě, jak se bránit uzavírání Boha do našich omezujících představ?

Hosté: Lukáš Fošum OP

zobrazit podrobnosti

úterý
14. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Albert Einstein: Praha secesní a kubistická | Obrazy z dějin fyziky a Prahy

úterý 14. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Machova kritika newtonovského konceptu absolutního prostoru a pohybu měla velký vliv na mladého Alberta Einsteina. Je pozoruhodné, že i tento génius se stejně jako Mach stal profesorem fyziky na Karlově univerzitě. V klidu své pracovny ve Viničné ulici začal zobecňovat svou teorii relativity a po letech usilovné práce vybudoval dosud nejlepší teorii gravitace. Jeho geometrická teorie zakřiveného prostoročasu, jež nahradila srozumitelný Newtonův koncept univerzální gravitační síly, nás nepřestává udivovat svými přesnými předpověďmi černých děr, gravitačních vln i rozpínání celého vesmíru. Také umělecko-architektonický kontext Einsteinova pražského pobytu lze charakterizovat jako přechod od srozumitelné zdobné secese k modernímu abstraktnímu kubismu, pro nějž je typický mnohočetný pohled na svět daný superpozicí relativních perspektiv různých pozorovatelů.

Hosté: Jiří Podolský

zobrazit podrobnosti

pondělí
13. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Uprchlictví | Historie, současnost a globální kontext

pondělí 13. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Uprchlictví je fenomén starý jako lidstvo samo. Zranitelnost uprchlíků zdůrazňuje už Starý Zákon. Jak se situace uprchlíků měnila v průběhu času s ohledem na historické události a konflikty? V čem je specifická situace uprchlíků dnes dnes? Jaká jsou specifika židovských a ukrajinských uprchlíků s ohledem na právní a humanitární otázky? Jak ovlivňují život uprchlíků a jejich integraci do společnosti kulturní a náboženské aspekty? Jakou roli hrají při řešení uprchlických krizí mezinárodní humanitární organizace? Kolik uprchlíků mohou evropské země pojmout?

Hosté: Jakub Andrle, Michal Frankl, Martin Rozumek

Moderuje: Daniela Vrbová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Otevírat staré kostely

čtvrtek 9. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Umění a architektura

Jak vnášet život do sakrálních památek na periferii? Český i slovenský venkov je plný polozapomenutých chátrajících románských, gotických i barokních pokladů. V těchto malebných církevních památkách se však scházívá jen pár babiček a mnohde ani to ne. Jak s takovými stavbami dnes nakládat? Jak k nim přitáhnout pozornost? Čím mohou obohatit dnešního člověka? Jak jejich krásu odhalit ostatním? Že to není mission impossible, ale naopak dokonce radost, si ukážeme na příkladu známé slovenské Gotické cesty, skupiny vysočinských kostelíků pod hradem Lipnice a příkladů z Broumovska.

Hosté: Petr Bergmann, Líza Faktorová, Vladimír Ondrejovič

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vize zdaru, vize zmaru | Církev a peníze IV

úterý 7. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Jak péče o restituovaný majetek ovlivňuje život církví v Čechách? Jak církve hospodaří s penězi, které získávají v rámci finančních náhrad v jejich postupné hospodářské odluce od České republiky? Jak se církve snaží promítat své morální hodnoty do nakládání s nově nabytými majetky? Jak se restituce a hospodaření církve od odluky církve od státu projevují v mediálním obrazu církve?

Hosté: Tomáš Holub, Ivana Lukeš Rybanská, Barbora Spalová

Moderuje: Petr Honzejk

zobrazit podrobnosti

pondělí
6. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Christian Doppler a Ernst Mach: Praha klasicistní a historizující | Obrazy z dějin fyziky a Prahy

pondělí 6. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

V 19. století dochází k velkému rozkvětu měst i vědění. Obojí lze charakterizovat jako bourání starých hradeb a omezení, jež dosud bránily přirozené expanzi. Barokní a rokokovou podobu Prahy doplňuje Stavovské divadlo a jiné klasicistní budovy, postupně vzniká velké město okrášlené koncem století krásnými novorenesančními divadly, koncertními sály a muzei. Na poli vědy se ustanovuje Královská česká společnost nauk, jejími členy a představiteli jsou významní jazykovědci a historici i přírodovědci, matematikové a fyzikové. Světovu vědu zásadním způsobem ovlivní nejen Jan Evangelista Purkyně a Bernard Bolzano, ale také Christian Doppler a Ernst Mach. Bez jejich objevů by nebylo možné ve 20. století posunout hranice fyzikálního poznání na celý vesmír.

Hosté: Jiří Podolský

zobrazit podrobnosti