čtvrtek
30. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity.

Debatní setkání je pořádáno ve spolupráci s Opatstvím Venio na Bílé hoře a Centrem teologie a umění při KTF UK.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Peter Morée


studoval teologii a slavistiku v Utrechtu, Amsterdamu a v Praze. Od roku 1993 pracuje na Evangelické teologické fakultě UK. Z počátku se zabýval především českým náboženským dějinám 14. století, v posledních letech se soustředí především na 20. století a otázku náboženství a církví za První republiky a za vlády KSČ.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

BÍLÁ HORA A ČESKÁ IDENTITA

čtvrtek 30. 10. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity.

Debatní setkání je pořádáno ve spolupráci s Opatstvím Venio na Bílé hoře a Centrem teologie a umění při KTF UK.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Peter Morée


studoval teologii a slavistiku v Utrechtu, Amsterdamu a v Praze. Od roku 1993 pracuje na Evangelické teologické fakultě UK. Z počátku se zabýval především českým náboženským dějinám 14. století, v posledních letech se soustředí především na 20. století a otázku náboženství a církví za První republiky a za vlády KSČ.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.