Vyhledávání akcí

čtvrtek
19. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

čtvrtek 19. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

Hosté: Bohumil Doležal, Jiří Suk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA | Giovanni Francesco Marcorelli (1610–1651) a Azzolino Bernardino della Ciaja (1671–1755)

čtvrtek 12. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Alena Hönigová – cembalo

Závěrečný koncert Cyklu hudebních večerů v Dominikánské 8 opět uvádí hudbu, která na českých pódiích zazní vůbec poprvé. Centrem večera je tajuplný sen sv. Františka z Assisi. Uprostřed jedné mystické noci má najednou velmi zvláštní pocit. „Je to snad fantom noci?“ ptá se sám sebe a snaží se zorientovat v míhajících se stínech. Dozví se, že k němu promlouvá sám Bůh a ujišťuje ho o lásce, naději a nadcházejícím světle. Který člověk v úzkých by si v hloubi duše nepřál takové ujištění.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 12.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

STAVY LIDSTVA A SVATOSTI | Raissa a Jacques Maritainovi

středa 11. 12. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha, o které budeme tentokrát debatovat, obsahuje tři eseje. Příběh Abrahámův se zabývá otázkou vývoje mravního svědomí lidstva. Jak je možné, že Abrahám se dopouštěl skutků, které bychom dnes označili jako těžký hřích, aniž by pocítil tíhu svědomí nebo byl za takové jednání Bohem potrestán? Vede snad Bůh postupně, krůček po krůčku, lidstvo k plné mravní odpovědnosti? Kníže tohoto světa je krátkým zamyšlením o moci Padlého anděla nad tímto světem a o jejím zlomení vtělením a výkupnou obětí Ježíše Krista. V eseji O církvi nebeské se dočítáme, jak velmi na nás světcům a lidem, kteří tento svět již opustili, záleží. Nezapomínáme na ně a na jejich ochotu pomoci? Uvědomujeme si, že církev putující a církev vítězná tvoří jedno tělo, jednu rodinu?

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

UMÍRÁM LÁSKOU | Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

čtvrtek 5. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Hosté: Milan Balabán, Teresie Bečková, Slavomír Hořínka, Benedikt Mohelník OP, Daniel Raus, Peter Vrábel

Moderuje: Teresie Bečková

zobrazit podrobnosti

úterý
3. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA? | Církev a víra perspektivou školního dějepisu

úterý 3. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?

Hosté: Kamil Činátl, Aleš Dvořák, Jaroslav Šebek

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

čtvrtek 28. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

Hosté: Antonín Krasucki OP, Benedikt Mohelník OP, Zdeněk Nešpor

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤAN V POLITICE

čtvrtek 21. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě. Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou a politickou angažovaností?

Hosté: Petr Gazdík, Ondřej Liška, Cyril Svoboda

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 11.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ | Literární večer mimořádně ve 20:00

čtvrtek 14. 11. 2013 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

Hosté: Petr Čornej, Jan Linka, Petr Voit

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO | Abrahámova oběť a další manuskripty z klášterní knihovny v Einsiedeln

středa 13. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Kesselberg Ensemble (CH), umělecké vedení Ilze Grudule

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna ukryté poklady patří.

zobrazit podrobnosti

středa
6. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II. | Novotvar v historickém jádru

středa 6. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Pleskot, Rostislav Švácha

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

úterý
5. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ | Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

úterý 5. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

Hosté: Michael Hauser, Jan Sokol, Václav Umlauf

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST | O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

čtvrtek 24. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Martin Pehal, David Vopřada

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
17. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OBHAJOBA POLITIKY | První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

čtvrtek 17. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Debata o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Hosté: Petr Fischer, Jan Sokol

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY | Philippe Bernold a Jan Ostrý – flétny, Alena Hönigová – cembalo, Libor Mašek – violoncello

čtvrtek 10. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 – 1723). Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690–1768), s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

středa 9. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

zobrazit podrobnosti