Vyhledávání akcí

středa
11. 9.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

LÁSKA A TICHO | První večer cyklu Dominikánský literární salón

středa 11. 9. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

Hosté: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

středa
19. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ETTY | Šest hereček o hledání sebe a Boha.

středa 19. 6. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bez fikce. Skutečný deník ženy, která skutečně žila a zemřela.

Účinkuje divadelní soubor Oldstars.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK | Ensemble Sporck, Gabriela Eibenová - soprán

čtvrtek 13. 6. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

čtvrtek 30. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Damián Němec OP

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VĚROZVĚSTI?

čtvrtek 23. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Výzvy paměti

Česká republika, občas nazývaná „nejateističtější zemí světa“ má mezi svými státními svátky nejen ten knížete Václava, ale také příchodu „věrozvěstů“ Cyrila a Metoděje. Ti jsou často nazývání prvními kazateli na našem území. Ovšem můžeme konstatovat, že nebyli úplně první … a že dokonce nebyli tak docela (jenom) věrozvěsti. Jaká byla vlastně jejich mis(i)e? A jakou roli hráli v budování nejen Velké Moravy, ale vůbec kultury ve středoevropském prostoru?

Hosté: Jiří Hanuš, Tomáš Petráček, Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

úterý
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ | Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

úterý 21. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

Hosté: Kateřina Čadková, Ludvík Grundman OP, Jan Stejskal

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
20. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ? | Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

pondělí 20. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty.

Hosté: Dominik Duka, Alois Kölbl, Jaromír Novotný, Josef Pleskot

Moderuje: Milena Bartlová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
16. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PEČEŤ DUCHA | O biřmování teologicky a prakticky

čtvrtek 16. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

Hosté: Jan Houkal, Benedikt Mohelník OP, Aleš Opatrný, David Vopřada

Moderuje: Eva Fuchsová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CANTABO DOMINO | Concerti ecclesiastici od Lodovica Viadany (1602)

čtvrtek 9. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León – baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa.

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY | Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

úterý 7. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

Hosté: Dominik Duka

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 5.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

FRANCIE V ČECHÁCH

čtvrtek 2. 5. 2013 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Význam francouzské kultury pro moderní české katolické prostředí je zcela nezpochybnitelný. Není však třeba se vracet v čase jen na počátek 20. století, kdy Josef Florian překládal díla Léona Bloye, ani do doby první republiky, jež k nám uvedla díla Jacquesa Maritaina, ani do 60. let, kdy se české prostředí seznamovalo s myšlenkovým světem Pierra Teilharda de Chardin. Od 90. let narůstá počet z francouzštiny přeložených děl, která výrazně obohacují humanitní vědy, teologii, filozofii a duchovní život nevyjímaje. Na základě těchto překladů se v Čechách zákonitě utváří určitý obraz francouzské křesťanské kultury.

Hosté: Denis Dupont-Fauville, Antoine Guggenheim, Robert Krumphanzl, Gemma Seranno

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
25. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NAČ CÍRKEV?

čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Hosté: David Bouma, Ludvík Grundman OP, Martin Komárek

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
24. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JE ČAS PRODAT KNIHY? | 70. narozeniny Dominika Duky OP

středa 24. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak oslavit narozeniny nedávno jmenovaného kardinála, který právě poprvé volil nového papeže? Může snad být volba Petrova nástupce chvílí oddechu od problémů (malé) české církve, aktuálních i těch trvalých? Možná, že pro pastýře je nejlepším způsobem, jak získat nadhled, právě ponoření se do bouřlivého dění v nejviditelnějším centru současného křesťanství.

Hosté: Dominik Duka, Tomáš Halík, Tomáš Petráček, Joel Ruml

zobrazit podrobnosti

úterý
23. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME? | Prof. Adrian Schenker OP vysvětluje, proč musíme číst starou řeckou a samaritánskou bibli

úterý 23. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

Hosté: Adrian Schenker OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST BÝT CÍRKVÍ | 100. výročí narození Josefa Zvěřiny

čtvrtek 18. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Výzvy paměti

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

Hosté: Marie Rút Křížková, Vojtěch Novotný, Mireia Ryšková, Jan Stříbrný

zobrazit podrobnosti