Programové cykly


Takto jsou označené akce, které nejsou součástí žádného jednotlivého cyklu.

Zobrazit akce
Aktuální společenská témata

Volný cyklus debat k aktuálním tématům současné společnosti, nad nimiž se naši hosté zamýšlejí jak z hlediska své profesní odbornosti, tak ve světle křesťanské víry.

Zobrazit akce
Církevní otcové

Cyklus prezentující církevní otce a patristickou teologii s ohledem na aktuální témata života současné církve.

Zobrazit akce
Dominikánský knižní salón

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Zobrazit akce
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Veřejné přednášky templetonovského projektu Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Zobrazit akce
Koncil a papež František

Volný cyklus přednášek o recepci Druhého vatikánského koncilu

Zobrazit akce
Letní punkta

Volná série osobně laděných podcastů zve k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách. Nečekejte ale žádné uměnovědné rozbory nebo kázání. Často půjde dokonce o místa, která neznáte, která ani nejsou na mapách. I když do několika slavných architektur také nahlédneme. Požádali jsme jednotlivé autory, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká a pokusili se přiblížit, v čem se jich dotkla, v čem pro ně spočívá jejich přitažlivá síla. první série - léto 2021 druhá série - léto 2022 Hudba a mix: Jan Trojan Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt Spolupráce: Teresie Bečková Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Zobrazit akce
Literární večery

První čtvrtky v měsíci jsou vyhrazeny debatním večerům nad zajímavými a důležitými vydavatelskými počiny a jinými aktuálními literárními událostmi. Působení knihy není omezené jen na chvíle čtení. Skutečně dobrá kniha by měla vejít do života člověka, kterého svou trvalou přítomností v něm neustále proměňuje. Debaty nad knihami by neměly být jen jejich prezentací, nýbrž jejich vtažením do naší přítomnosti, veřejným přemýšlením o jejich významu a síle jedinečného poselství, které přinášejí. Knihy ovlivňují společnost, utvářejí myšlení, inspirují jednotlivce, kladou otázky a někdy provokují. Při našich debatních večerech chceme se zajímavými hosty vstupovat do mnohavrstevného života knih a s knihami a čerpat z jejich bohatství. Literárními večery vás bude provázet Martin Bedřich. Cyklus je pořádán ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Zobrazit akce
Osobnosti české církve

Cyklus představí významné osobnosti české církve 20. století a aktuálnost jejich myšlení pro dnešek.

Zobrazit akce
Ovál

Večery současné poezie a hudby. Vede Anna Beata Háblová.

Zobrazit akce
Revue Salve

Představení nových čísel revue Salve. Pořádá Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

Zobrazit akce
Rozpravy o církvi

Volný cyklus témat, která se týkají života církve a jejího působení s současném světě. Multidisplinární přístup k probíraným tématům nabízí otevřenou reflexi tradičních projevů církve a problematických otázek.

Zobrazit akce
Umění a architektura

Volný cyklus zahrnující intervence a instalace současného výtvarného umění, produkce současné hudby a další aktivity současného živého umění. Tyto aktivity se realizují v prostorách kláštera, kde se vzájemně prostupuje barokní a současná architektura. Prostředí kláštera není pouhou kulisou hostící dění, ale je jeho nedílnou součástí. O architektuře je třeba také debatovat a teoreticky ji reflektovat.

Zobrazit akce
Verš ------- výklad

Nápis zachráněný ze zanikající drážní budovy se stává citací žalmu. Je umístěný v klášterním ambitu. Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Zobrazit akce