Programové cykly


Takto jsou označené akce, které nejsou součástí žádného jednotlivého cyklu.

Zobrazit akce
Dominikánský knižní salón

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Zobrazit akce
Křesťan a společnost

O politice a společnosti ze všech stran.

Zobrazit akce
Ovál

Večery současné poezie a hudby. Vede Anna Beata Háblová.

Zobrazit akce
Revue Salve

Představení nových čísel revue Salve. Pořádá Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

Zobrazit akce
Osobnosti české církve

Cyklus představí významné osobnosti české církve 20. století a aktuálnost jejich myšlení pro dnešek.

Zobrazit akce
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Veřejné přednášky templetonovského projektu Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Zobrazit akce
Rozpravy o církvi

Volný cyklus témat, která se týkají života církve a jejího působení s současném světě. Multidisplinární přístup k probíraným tématům nabízí otevřenou reflexi tradičních projevů církve a problematických otázek.

Zobrazit akce
Aktuální společenská témata

Volný cyklus debat k aktuálním tématům současné společnosti, nad nimiž se naši hosté zamýšlejí jak z hlediska své profesní odbornosti, tak ve světle křesťanské víry.

Zobrazit akce
Umění a architektura

Volný cyklus zahrnující intervence a instalace současného výtvarného umění, produkce současné hudby a další aktivity současného živého umění. Tyto aktivity se realizují v prostorách kláštera, kde se vzájemně prostupuje barokní a současná architektura. Prostředí kláštera není pouhou kulisou hostící dění, ale je jeho nedílnou součástí. O architektuře je třeba také debatovat a teoreticky ji reflektovat.

Zobrazit akce
Jan Horák - divadlo jednoho herce

"Mám rád chudé divadlo. Minimalismus mi umožňuje hrát prakticky kdekoli. Pohybem a slovy vyprávím příběhy." Jan Horák Dominikánská 8 je jedním z míst, kde Jan Horák svá představení uvádí. Ještě silnější vyzbu představuje jeho spolupráce s fr. Filipem Boháčem OP při tvorbě divadelních představení. https://www.jan-horak.cz/

Zobrazit akce
Koncil a papež František

Volný cyklus přednášek o recepci Druhého vatikánského koncilu

Zobrazit akce
Církevní otcové

Cyklus prezentující církevní otce a patristickou teologii s ohledem na aktuální témata života současné církve.

Zobrazit akce