Programové cykly


Takto jsou označené akce, které nejsou součástí žádného jednotlivého cyklu.

Zobrazit akce
Aktuální společenská témata

Volný cyklus debat k aktuálním tématům současné společnosti, nad nimiž se naši hosté zamýšlejí jak z hlediska své profesní odbornosti, tak ve světle křesťanské víry.

Zobrazit akce
Církevní otcové

Cyklus prezentující církevní otce a patristickou teologii s ohledem na aktuální témata života současné církve.

Zobrazit akce
Dominikánský knižní salón

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Zobrazit akce
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Veřejné přednášky templetonovského projektu Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Zobrazit akce
Jan Horák - divadlo jednoho herce

"Mám rád chudé divadlo. Minimalismus mi umožňuje hrát prakticky kdekoli. Pohybem a slovy vyprávím příběhy." Jan Horák Dominikánská 8 je jedním z míst, kde Jan Horák svá představení uvádí. Ještě silnější vyzbu představuje jeho spolupráce s fr. Filipem Boháčem OP při tvorbě divadelních představení. https://www.jan-horak.cz/

Zobrazit akce
Koncil a papež František

Volný cyklus přednášek o recepci Druhého vatikánského koncilu

Zobrazit akce
Křesťan a společnost

O politice a společnosti ze všech stran.

Zobrazit akce
Letní punkta

Volná série osobně laděných podcastů zve k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách. Nečekejte ale žádné uměnovědné rozbory nebo kázání. Často půjde dokonce o místa, která neznáte, která ani nejsou na mapách. I když do několika slavných architektur také nahlédneme. Požádali jsme jednotlivé autory, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká a pokusili se přiblížit, v čem se jich dotkla, v čem pro ně spočívá jejich přitažlivá síla. první série - léto 2021 druhá série - léto 2022 Hudba a mix: Jan Trojan Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt Spolupráce: Teresie Bečková Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Zobrazit akce
Osobnosti české církve

Cyklus představí významné osobnosti české církve 20. století a aktuálnost jejich myšlení pro dnešek.

Zobrazit akce
Ovál

Večery současné poezie a hudby. Vede Anna Beata Háblová.

Zobrazit akce
Revue Salve

Představení nových čísel revue Salve. Pořádá Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

Zobrazit akce
Rozpravy o církvi

Volný cyklus témat, která se týkají života církve a jejího působení s současném světě. Multidisplinární přístup k probíraným tématům nabízí otevřenou reflexi tradičních projevů církve a problematických otázek.

Zobrazit akce
Umění a architektura

Volný cyklus zahrnující intervence a instalace současného výtvarného umění, produkce současné hudby a další aktivity současného živého umění. Tyto aktivity se realizují v prostorách kláštera, kde se vzájemně prostupuje barokní a současná architektura. Prostředí kláštera není pouhou kulisou hostící dění, ale je jeho nedílnou součástí. O architektuře je třeba také debatovat a teoreticky ji reflektovat.

Zobrazit akce