čtvrtek
19. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

STRAŠÁK KOMUNISMU? | Komunismus: historický nebo aktuální problém?

Křesťan a společnost

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

Červnová debata cyklu Křesťan a společnost bude věnována otázce komunismu. Přitom je nejprve nutné si ujasnit, zda je to problém historický nebo aktuální. Jak se komunistická minulost projevuje v naší současnosti? Není nakonec hlavním problémem normalizační mentalita v nás samotných?

Další téma k diskusi je vyrovnání se s totalitní minulostí – jak by mělo vypadat a proč je důležité. Proč tolik našich spoluobčanů nevnímá zásadní rozdíl mezi minulým a současným režimem, nebo dokonce pociťuje nostalgii po komunistické minulosti?

Nakonec se zamyslíme nad tím, zda je KSČM hrozbou pro naši společnost a v čem může být její případný podíl na moci nebezpečný. Je KSČM přímou pokračovatelkou KSČ, nebo jen využívá „osvědčenou“ marketingovou značku? Jaké jsou skutečné politické cíle komunistů?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Daniel Herman

Více akcí

Matěj Spurný


je historik. Zabývá se sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou a dějinami diktatur. Od roku 2012 působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Více akcí

Jaromír Štětina

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

STRAŠÁK KOMUNISMU? | Komunismus: historický nebo aktuální problém?

čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

Červnová debata cyklu Křesťan a společnost bude věnována otázce komunismu. Přitom je nejprve nutné si ujasnit, zda je to problém historický nebo aktuální. Jak se komunistická minulost projevuje v naší současnosti? Není nakonec hlavním problémem normalizační mentalita v nás samotných?

Další téma k diskusi je vyrovnání se s totalitní minulostí – jak by mělo vypadat a proč je důležité. Proč tolik našich spoluobčanů nevnímá zásadní rozdíl mezi minulým a současným režimem, nebo dokonce pociťuje nostalgii po komunistické minulosti?

Nakonec se zamyslíme nad tím, zda je KSČM hrozbou pro naši společnost a v čem může být její případný podíl na moci nebezpečný. Je KSČM přímou pokračovatelkou KSČ, nebo jen využívá „osvědčenou“ marketingovou značku? Jaké jsou skutečné politické cíle komunistů?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Daniel Herman

Více akcí

Matěj Spurný


je historik. Zabývá se sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou a dějinami diktatur. Od roku 2012 působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Více akcí

Jaromír Štětina

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.