Vyhledávání akcí

pondělí
7. 10.
17:00

Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

PRAHA: SITUACE – PUNKTUM | Výstava fotografií fr. Šimona Hlavatého ve Fribourgu

pondělí 7. 10. 2013 v 17.00 hod.
Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

Fotografické snímky jsou jako Labyrint… Slovy Nietzscheho: „Labyrintický člověk nehledá pravdu, ale svoji Ariadnu…“ (Roland Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii)

Hosté: Šimon Karel Hlavatý OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ... | repríza úspěšné dramatizace barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknuté poezií Fridricha Bridela

čtvrtek 3. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé přivítáme v Dominikánské 8 herečky Marcelu Šikovou a Irenu Pulicarovou, které za doprovodu loutny Jana Krejči možná leckoho překvapí tím, jak vášnivé, aktuální i vtipné mohlo být barokní kázání. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Hosté: Ada Fryntová, Jana Krejči, Irena Pulicarová, Marcela Šiková

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 9.
19:00

kostel sv. Jiljí

PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ | exercicie / víra v prostoru

čtvrtek 26. 9. 2013 v 19.00 hod.
kostel sv. Jiljí

Tyto netradiční exercicie chtějí uchopit významná duchovní místa Prahy a to trochu jiným než turistickým nebo kunsthistorickým způsobem. Zkrátka zkusit pomalu projít Prahou jako krajinou duchovní. Zkusit naslouchat vybraným významným a výrazným prostorům a obsahům, které je formovaly.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POCTA J. K. VAŇHALOVI | Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

čtvrtek 12. 9. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NALÉZÁM JEHO TVÁŘ … | Dvakrát devět fotogafií v prostorách kláštera

čtvrtek 12. 9. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvakrát devět portrétů žen různého věku a profese. Kupříkladu: čajovnice, germanistka, knihovnice, malířka – matka, spisovatelka, studentka, technička, vědecká pracovnice, zpěvačka.

Osmnáct příběhů pro ty, kteří se umějí zastavit, dívat a divit.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 9.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

LÁSKA A TICHO | První večer cyklu Dominikánský literární salón

středa 11. 9. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

Hosté: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

středa
19. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ETTY | Šest hereček o hledání sebe a Boha.

středa 19. 6. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bez fikce. Skutečný deník ženy, která skutečně žila a zemřela.

Účinkuje divadelní soubor Oldstars.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK | Ensemble Sporck, Gabriela Eibenová - soprán

čtvrtek 13. 6. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

čtvrtek 30. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Damián Němec OP

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VĚROZVĚSTI?

čtvrtek 23. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Výzvy paměti

Česká republika, občas nazývaná „nejateističtější zemí světa“ má mezi svými státními svátky nejen ten knížete Václava, ale také příchodu „věrozvěstů“ Cyrila a Metoděje. Ti jsou často nazývání prvními kazateli na našem území. Ovšem můžeme konstatovat, že nebyli úplně první … a že dokonce nebyli tak docela (jenom) věrozvěsti. Jaká byla vlastně jejich mis(i)e? A jakou roli hráli v budování nejen Velké Moravy, ale vůbec kultury ve středoevropském prostoru?

Hosté: Jiří Hanuš, Tomáš Petráček, Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

úterý
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ | Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

úterý 21. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

Hosté: Kateřina Čadková, Ludvík Grundman OP, Jan Stejskal

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
20. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ? | Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

pondělí 20. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty.

Hosté: Dominik Duka, Alois Kölbl, Jaromír Novotný, Josef Pleskot

Moderuje: Milena Bartlová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
16. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PEČEŤ DUCHA | O biřmování teologicky a prakticky

čtvrtek 16. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

Hosté: Jan Houkal, Benedikt Mohelník OP, Aleš Opatrný, David Vopřada

Moderuje: Eva Fuchsová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CANTABO DOMINO | Concerti ecclesiastici od Lodovica Viadany (1602)

čtvrtek 9. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León – baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa.

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY | Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

úterý 7. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

Hosté: Dominik Duka

zobrazit podrobnosti