neděle
19. 10.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DIGITAL GRAFFITI | -- interaktivní audiovisuální performance --

Umění a architektura

Reálná barva se digitalizuje. Město se stává galerií. Světlo se stává nástrojem tvorby.

Ve dnech 16.–19. října se ve spolupráci s Dominikánskou 8 autoři projektu zapojí do festivalu Signal a podpoří tak myšlenku festivalu jakožto oslav světelných instalací v centru města. Performance vždy od 18 do 22 h.

Projekt Digital Graffiti představuje subkulturu graffiti, street artu a současné malby ve zcela novém světle. Zároveň spojuje jejich atraktivitu s technickými možnostmi nových médií.

Digital Graffiti je happening, během něhož se představitelé graffiti a současné malby střetávají neobvyklým způsobem s veřejností. Jedná se o živý audiovizuální přenos umělce při práci, jež umožňuje vzájemnou komunikaci. Umělec může při své tvorbě pozorovat diváka a jeho reakce. Divák naopak pozoruje umělce přímo při práci. Tímto způsobem dochází k navázání nevšedního virtuálního vztahu. Proces malby je živě přenesen z intimního prostředí v ateliéru přímo do města, kde je zobrazen v životní velikosti. Díky spolupráci s reálnými představiteli jsou jednotlivé subkultury představeny autenticky.

Projekt je realizován ve spolupráci s Dominikánskou 8 a Institutem Intermédií.

O nás:

Dávid Sivý (SK), Ondřej Rakušan (CZ) / autoři projektu

Studenti magisterského stupně Průmyslového designu na ČVUT v Praze v ateliéru Mariána Karla a Josefa Šafaříka. Zabývají se designem, audiovizuální tvorbou s přesahem do výtvarného umění a tvorbou videí. Aktivnou spoluprací s Institutem Intermedií a jednotlivými pracovišti ČVUT je kladen důraz na kvalitu a spojení technického a uměleckého pohledu.

Pancho (SK), Skyfo (SK) / autoři graffiti

Představitelé Martinské graffiti scény zabývající se současným uměním, graffiti, street artem a přípravou vzdělávacích programů a workshopů pro širší veřejnost. Otevřenost ke kombinaci technologie a umění vede ke vzniku netradičních projektů s propojením těchto přístupů.

Michael Nosek (CZ) / autor malby

Student 5. ročníku AVU v Praze ateliéru malířství III – škola Michaela Rittsteina. Zabývá se klasickou malbou, ve které mapuje nejbližší prostor a jeho každodennost se sklony k introspekci s prvky symbolismu. Nosníkem jeho tvorby je vycházení ze skic a tvorba přímo v plenéru. Pomocí tohoto způsobu práce je prozatimním cílem vytváření vizuální paměti a zároveň hledání a dotváření vlastní identity.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

DIGITAL GRAFFITI | -- interaktivní audiovisuální performance --

neděle 19. 10. 2014 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Umění a architektura

Reálná barva se digitalizuje. Město se stává galerií. Světlo se stává nástrojem tvorby.

Ve dnech 16.–19. října se ve spolupráci s Dominikánskou 8 autoři projektu zapojí do festivalu Signal a podpoří tak myšlenku festivalu jakožto oslav světelných instalací v centru města. Performance vždy od 18 do 22 h.

Projekt Digital Graffiti představuje subkulturu graffiti, street artu a současné malby ve zcela novém světle. Zároveň spojuje jejich atraktivitu s technickými možnostmi nových médií.

Digital Graffiti je happening, během něhož se představitelé graffiti a současné malby střetávají neobvyklým způsobem s veřejností. Jedná se o živý audiovizuální přenos umělce při práci, jež umožňuje vzájemnou komunikaci. Umělec může při své tvorbě pozorovat diváka a jeho reakce. Divák naopak pozoruje umělce přímo při práci. Tímto způsobem dochází k navázání nevšedního virtuálního vztahu. Proces malby je živě přenesen z intimního prostředí v ateliéru přímo do města, kde je zobrazen v životní velikosti. Díky spolupráci s reálnými představiteli jsou jednotlivé subkultury představeny autenticky.

Projekt je realizován ve spolupráci s Dominikánskou 8 a Institutem Intermédií.

O nás:

Dávid Sivý (SK), Ondřej Rakušan (CZ) / autoři projektu

Studenti magisterského stupně Průmyslového designu na ČVUT v Praze v ateliéru Mariána Karla a Josefa Šafaříka. Zabývají se designem, audiovizuální tvorbou s přesahem do výtvarného umění a tvorbou videí. Aktivnou spoluprací s Institutem Intermedií a jednotlivými pracovišti ČVUT je kladen důraz na kvalitu a spojení technického a uměleckého pohledu.

Pancho (SK), Skyfo (SK) / autoři graffiti

Představitelé Martinské graffiti scény zabývající se současným uměním, graffiti, street artem a přípravou vzdělávacích programů a workshopů pro širší veřejnost. Otevřenost ke kombinaci technologie a umění vede ke vzniku netradičních projektů s propojením těchto přístupů.

Michael Nosek (CZ) / autor malby

Student 5. ročníku AVU v Praze ateliéru malířství III – škola Michaela Rittsteina. Zabývá se klasickou malbou, ve které mapuje nejbližší prostor a jeho každodennost se sklony k introspekci s prvky symbolismu. Nosníkem jeho tvorby je vycházení ze skic a tvorba přímo v plenéru. Pomocí tohoto způsobu práce je prozatimním cílem vytváření vizuální paměti a zároveň hledání a dotváření vlastní identity.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.