Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8 je kulturně-vzdělávací platforma pro reflexi aktuálních společenských, kulturních a náboženských témat v perspektivě křesťanství. Platforma Dominikánská 8 je místem setkání a dialogu vedená Řádem bratří kazatelů neboli dominikánů. Platforma je otevřená všem lidem bez rozdílu vyznání či názorového zaměření a chce být místem vzájemného poznávání a obohacení. Cílem platformy je pěstovat kultivovanou debatu, schopnost naslouchat argumentům různých stran, a tak se společně při vzájemném respektu vydat na společnou cestu k plnějšímu poznání pravdy.

Dominikánská 8 je také místem živé kultury, propojování starého a nového, místem potkávání se církve, spirituality a společnosti. V prostorách kláštera, které samy procházejí postupnou renovací, je pravidelným hostem i současné výtvarné umění, účinkují zde současní skladatelé a básníci, představují a debatují se nové knihy. O hlubším významu kultury, o důležitosti kvality a autenticity se vede nepřetržitý dialog.

Program Dominikánské 8 spolu s bratry dominikány dlouhodobě vytvářejí jejich přátelé, jednotlivci i renomované instituce. Synergie je jedním z klíčových principů, který nese zdejší činnost.

Pro pořádání programů se využívají především prostory barokního refektáře, nového foyer a přilehlého sousálí hovoren, příležitostně i ambit rajského dvora.

Dominikánská 8 se již etablovala jako přirozená součást kulturního života města a jeho obyvatel. Bratři dominikáni tak vedle pravidelného slavení liturgie a otevírání kostela sv. Jiljí našli funkční podobu, jak nově naplňovat původní smysl své přítomnosti v centru historické Prahy.

Renovované prostory starého kláštera

Dominikánský klášter musí sloužit poslání bratří, totiž že bratři musí sloužit obyvatelům města. Principy zůstávají, ale vnější okolnosti života se proměňují. Proto se komunita dominikánů rozhodla, že je nutné jejich pražský klášter v centru historického města přizpůsobit novým podmínkám naší současnosti otevřít jej veřejnosti.

Josef Pleskot a jeho kolegové z AP atelieru v roce 2008 vypracovali architektonickou studii na celkovou rekonstrukci kláštera. Její hlavní myšlenka spočívá v otevření kláštera, vytvoření místa setkávání a nabídky duchovního dialogu občanské společnosti. První ucelená vize byla předložena na jaře 2011.

První větší stavební zásah následoval v roce 2015 rekonstrukcí foyer barokního refektáře. Vzniklo potřebné zázemí a samostatný salonek se specifickou atmosférou, kterou ovlivňuje stmívatelné osvětlovací těleso oválného tvaru. V roce 2018 získal klášter nový výrazný vstup, který budovu otevřel směrem do veřejného prostoru města a zároveň uvnitř účelně propojil všechny části. Nová fortna spolu se schodištěm, výtahem a částí chodeb se vyznačují bohatostí tvarů, která organicky rozvíjí původní barokní substanci. Ta je podpořena střídmostí materiálů a barev a navíc umocněna světlem. V roce 2021 byla připojena k nové fortně soustava hovoren – místností určených pro setkávání v menších skupinách nebo individuálním rozhovorům. Hovornám dominují velké stoly a velkorysé výhledy do ticha rajského dvora. Kostel sv. Jiljí dostal v roce 2022 nové osvětlení a chór bratří v presbytáři. V témže roce byly provedeny dílčí úpravy ambitu.

Galerie prostor

Ročenky

Aby byla platforma co nejtransparentnější, zveřejňujeme ročenky skrz které lze nahlédnout až k jádru naší činnosti.

Rok 2023 otevřít zde
Rok 2022 otevřít zde
Akademický rok 2018/2019 otevřít zde
Akademický rok 2017/2018 otevřít zde
Akademický rok 2016/2017 otevřít zde
Akademický rok 2015/2016 obsah, obálka
Akademický rok 2013/2014 otevřít zde
Akademický rok 2012/2013 otevřít zde