Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8 je kulturně-vzdělávací platforma pro reflexi aktuálních témat v perspektivě křesťanství. Dominikánská 8 je místem setkání a dialogu nad důležitými náboženskými, společenskými a kulturními tématy. Chce být otevřená všem lidem bez rozdílu vyznání či názorového zaměření, kteří se zde mohou setkat s církví, být místem vzájemného poznávání a obohacení. Chceme zde pěstovat kultivovanou debatu, schopnost naslouchat argumentům protistrany a společně snažit se dobrat pravdy.

Zároveň je Dominikánská 8 místem kultury, propojení starého i nového, místem dialogu s církve se současným uměním. V našich prostorách se pravidelně vystavuje současné výtvarné umění a účinkují u nás současní skladatelé.

Program Dominikánské 8 netvoří jen bratři dominikáni: platforma je poskytnutá jednotlivcům a institucím, kteří chtějí spoluvytvářet aktivity pořádané v pražském dominikánském klášteře. Pro pořádání programů se využívají především prostory barokního refektáře, otevřené veřejnosti. Dominikánská 8 se tak stala součástí života města a dává smysl naší přítomnosti v centru Prahy.

Galerie prostor