Vyhledávání akcí

čtvrtek
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

čtvrtek 9. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Michal Němeček

Moderuje: Jindřich Poláček OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

středa 8. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Hosté: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Dagmar Kopecká, Błażej Matusiak OP, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Ivan Vyskočil

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

AMORIS LÆTITIA | úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Hosté: Justin Dvorský, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

čtvrtek 26. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

středa 25. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

Hosté: Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek, Daniel Raus

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016 | Koncert č. 1 – „Maďarsko – česko – švédský “

úterý 24. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Program:

J. A. Benda – Koncert G moll pro cembalo a smyčce

Miklos Maros – Vice-Concertino pro cembalo a smyčce – česká premiéra

Antonín Dvořák – Serenáda pro smyčce

Pokračování cyklu oblíbených komorních koncertů i letos, na novém místě a s novým logem pořadatele: Českých kořenů a kulturního centra Dominikánská 8.

Vstupné dobrovolné.

Cyklus koncertů podpořili kromě partnerů jednotlivých akcí: Nadace Život umělce, Praha 1.

zobrazit podrobnosti

středa
18. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ | Charles Journet

středa 18. 5. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Hosté: Marie Pitterová OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE | Přednáška

čtvrtek 12. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

MacIntyrova kniha After Virtue (1981, v českém překladu Ztráta ctnosti) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

Hosté: Michael Sherwin OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

čtvrtek 28. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

Hosté: Ludvík Grundman OP, David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

čtvrtek 14. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

zobrazit podrobnosti

středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 4. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Hosté: Tomáš Machula, Karel Šprunk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Adam Borzič, Anna Beata Háblová, Viktor Špaček, Olga Stehlíková

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
31. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
17. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

čtvrtek 17. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

V církvi bylo kdysi rozšířené přesvědčení, že většina lidstva bude zatracena a jen malá hrstka vyvolených bude spasena. Dnes si zase mnozí myslí, že peklo je prázdné – přece by všemohoucí a milosrdný Bůh nedopustil, aby se některý z jeho tvorů věčně trápil. Je možnost věčného zatracení slučitelná s Božím plánem spásy?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Vojtěch Novotný

zobrazit podrobnosti

středa
16. 3.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

středa 16. 3. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

zobrazit podrobnosti