Vyhledávání akcí

úterý
29. 11.
15:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

úterý 29. 11. 2016 v 15.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

Hosté: Martin Horyna, Tomáš Reindl, Filip Srovnal

Moderuje: Jan Baťa

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DNEŠNÍ ROLE MĚSTSKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU

čtvrtek 24. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaká je role veřejného prostoru ve městě? Jak se na jeho tvorbě mají podílet architekti, odborníci, politici, soukromí investoři a veřejnost? Jaké jsou reálné nástroje plánování a realizace veřejného prostoru města, zejména jeho veřejných prostranství?

Hosté: Pavla Melková, Jiří Plos

Moderuje: Petr Hlaváček

zobrazit podrobnosti

středa
23. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ANDĚL VELKÉ RADY | Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

středa 23. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Hosté: Adrian Schenker OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
14. 11.
21:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROCHÁZENÍ | výtvarná a hudební intervence

pondělí 14. 11. 2016 ve 21.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Výtvarná intervence Magdaleny Bartákové a hudební performance mladých skladatelů z Katedry skladby pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky rozzáří a rozezní na pár hodin nejen barokní refektář, jeho foyer, ale celou rajskou zahradu dominikánského kláštera. Spolu s umělci se vydáme na cestu mezi starými zdmi, tichem a novými zvukovými a světelnými plochami. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem opět přispěje i k otázce, jak toto podivuhodné místo v samotném historickém centru Prahy aktuálně uchopit, kterou si tak naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Hosté: Magdaléna Bartáková, Slavomír Hořínka

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

čtvrtek 10. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Od bouřlivých sporů dospěl vztah katolické a lutherské teologie k dialogu, který dosáhl pozoruhodných výsledků, ale paradoxně málokoho zajímá. Přesto se bez poctivého teologického dialogu ekumenické hnutí neobejde, protože snaha o smíření nemůže vést k rezignaci na hledání pravdy.

Hosté: Ľubomír Batka, Ondřej Salvet, Ľubomír Žák

zobrazit podrobnosti

středa
9. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI | sv. Tomáš Akvinský

středa 9. 11. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

úterý
8. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CUIUS CONCILIUM? QUÆ REFORMATIO? | Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

úterý 8. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček

Moderuje: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PIERRE A MOHAMED | Adrien Candiard OP

čtvrtek 3. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce – Miroslav Gabriel Částek

Dva prostupující se vnitřní monology alžírského biskupa Pierra Claverie OP a jeho muslimského řidiče Mohameda Bouchikhi, kteří se společně stali obětí atentátu v roce 1996. Jejich (sebe)reflexe podávají velice neobvyklý pohled na „toho druhého“.

zobrazit podrobnosti

středa
26. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ | Virtuosní baroko pro housle a cemballo

středa 26. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Jaroslav Šonský (housle – Švédsko/ČR) & Gesine Tiefuhr (cembalo – Německo)

Program:

Antonio Vivaldi – Sonáta D dur pro housle a cembalo

Giuseppe Tartini – Sonáta g-moll – ”Ďáblův trylek” pro housle a cembalo

Carl Filip Emanuel Bach – 12 variací na téma “La Folia” pro cembalo solo, H 263

Igor Stravinskij – Italská svita z baletu Pulcinella (dle Pergolesiho)

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?

Hosté: Michal Kohout, Pavla Melková, Monika Mitášová

Moderuje: Pavla Melková

zobrazit podrobnosti

středa
12. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

TŘI FILOSOFIE ŽIVOTA | Peter Kreeft

středa 12. 10. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tři knihy Písma reprezentují podle amerického filosofa P. Kreefta tři různé přístupy k životu. Kazatel ukazuje, jak lze už zde na zemi žít peklo, Job zpřítomňuje očistec a Píseň Písní nabízí nikdy nekončící lásku. Přijďte si vybrat.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

čtvrtek 6. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?

Hosté: Miroslav Cikán, Petr Kratochvíl (teoretik architektury)

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

pátek
30. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI (2) | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

pátek 30. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročízaložení Řádu kazatelů – dominikánů

čtvrtek 29. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 9.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

THE SYRIAN CHRISTIANS... | ...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

přednáška v angličtině

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

Hosté: Habil Najiba George Awada

Moderuje: Ivana Noble

zobrazit podrobnosti