čtvrtek
22. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁPAD A JEHO VÍRA | Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

Rozpravy o církvi

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?


Moderuje: Martin Žemla

Hosté

Pavel Hošek


je teolog a religionista, kazatel církve bratrské. Přednáší religionistiku na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem religionistiky a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Karel Skalický


je katolický teolog, kněz a vysokoškolský pedagog. Přednášel teologii na Lateránské univerzitě v Římě, redigoval exilový časopis Studie. Od roku 1994 je profesorem systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZÁPAD A JEHO VÍRA | Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

čtvrtek 22. 2. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy o církvi

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?


Moderuje: Martin Žemla

Hosté

Pavel Hošek


je teolog a religionista, kazatel církve bratrské. Přednáší religionistiku na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem religionistiky a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Karel Skalický


je katolický teolog, kněz a vysokoškolský pedagog. Přednášel teologii na Lateránské univerzitě v Římě, redigoval exilový časopis Studie. Od roku 1994 je profesorem systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.