čtvrtek
30. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KNĚZ VE FILMU

Obrazy kněze

Jak jsou zobrazováni kněží v hraných filmech? Jaké prvky se mění a co je stabilní součástí obrazu kněžství? Lze vytvořit typologii kněžských filmových postav? Jakou roli hraje církev při vytváření těchto obrazů?

Oproti prvnímu setkání se tentokrát zaměříme především na filmová zobrazení kněžství. Pokusíme se vystopovat spojitosti mezi charakterem obrazu kněze a prostředím, ve kterém je zobrazen (kostel, ulice, vesnice, město) a pojmenovat některé charakteristické typy zobrazení kněze. Nad konkrétními ukázkami budou naši hosté diskutovat na významu těchto obrazů pro utváření obrazu kněze v české společnosti.


Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů.

Moderuje: Václav Sixta

Hosté

Jan Hojda


je teolog se zaměřením na filosofickou a teologickou antropologii a vztah teologie a umění, trvalý jáhen.

Více akcí

Jaroslav Pinkas


je didaktik soudobých dějin, metodik a lektor v oddělení vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaměřuje se na podoby české historické kultury a na filmové a televizní reprezentace minulosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KNĚZ VE FILMU

čtvrtek 30. 11. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Obrazy kněze

Jak jsou zobrazováni kněží v hraných filmech? Jaké prvky se mění a co je stabilní součástí obrazu kněžství? Lze vytvořit typologii kněžských filmových postav? Jakou roli hraje církev při vytváření těchto obrazů?

Oproti prvnímu setkání se tentokrát zaměříme především na filmová zobrazení kněžství. Pokusíme se vystopovat spojitosti mezi charakterem obrazu kněze a prostředím, ve kterém je zobrazen (kostel, ulice, vesnice, město) a pojmenovat některé charakteristické typy zobrazení kněze. Nad konkrétními ukázkami budou naši hosté diskutovat na významu těchto obrazů pro utváření obrazu kněze v české společnosti.


Pořádá Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů.

Moderuje: Václav Sixta

Hosté

Jan Hojda


je teolog se zaměřením na filosofickou a teologickou antropologii a vztah teologie a umění, trvalý jáhen.

Více akcí

Jaroslav Pinkas


je didaktik soudobých dějin, metodik a lektor v oddělení vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaměřuje se na podoby české historické kultury a na filmové a televizní reprezentace minulosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.