Vyhledávání akcí

středa
29. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KRAJINAMI UMĚNÍ | Debata nad právě vycházející knihou rozhovorů s profesorem dějinumění Janem Roytem, které s ním vedl literární historik Martin Bedřich.

středa 29. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou.

Hosté: Martin Bedřich, Jan Royt

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

AŽ NA VĚKY VĚKŮ | církev a věčnost

čtvrtek 23. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Už na zemi se církev vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou. Dokud však nenastane nové nebe a nová země, putující církev má podobu tohoto pomíjejícího světa. Žije mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. (Srov. LG 48).

Církev je ve světě, ale není z tohoto světa. Přesto je silně poznamenána tímto světem a lidskou slabostí. Je společenstvím vykoupených a přesto sestává z hříšníků. Odkud se bere a jaký smysl má toto napětí mezi velikými věcmi, ke kterým církev směřuje a prostředností, na kterou tak často narážíme? Co znamená ono naplnění ve věčnosti, které očekáváme? Není to jen laciná útěcha? Jaký je vztah mezi církví pozemskou a nebeskou a co znamená pro náš každodenní život?

Hosté: Jaroslav Brož, Jan Sokol

zobrazit podrobnosti

pátek
17. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROZJÍMÁNÍ NAD OSOBNOSTÍ CHARLESE PÉGUYHO | jako socialisty, křesťana a mystika

pátek 17. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Spolek Přátel filosofie ve spolupráci s Dominikánskou 8 pořádá veřejnou přednášku s Matějem Širokým s následnou diskuzí o osobnosti Charlese Péguyho, francouzského spisovatele, filosofa a básníka.

Charles Péguy (1873 – 1914) představuje komplikovanou a v určitém smyslu rozervanou osobnost, pro kterou se hledání pravdy, solidarity a milosti stává ústředním tématem jeho života. Myslitel mnoha intelektuálních zvratů, kritik modernismu, avšak přeci sám v mnohém náš opravdový současník! Jak nás jeho boj za spravedlivou společnost může inspirovat dnes…?

Hosté: Matěj Široký

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
16. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

František blázen | Jan Horák

čtvrtek 16. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Repríza úspěšného představení jednoho herce: step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

Hosté: Jan Horák

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATÍ NEBO ZBYTEČNÍ? | zasvěcený život v církvi

čtvrtek 9. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Řeholníci byli občas považováni za elitní křesťany, téměř automaticky svaté. Na druhou stranu se objevuje i kritika, považující zasvěcený život za nepřirozený a nesmyslný. Jaké je místo a role řeholníků a řeholnic v životě církve 21. století?

Hosté: Benedicta Hübnerová OP, Jan Poříz OCD

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NIKDO NENÍ DOKONALÝ | povolání ke svatosti

čtvrtek 19. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19, 2). Není to příliš vysoká laťka? Není troufalé brát si samotného Boha za měřítko a vzor? Svatost pro několik málo vyvolených, od Boha vybranou elitu – proč ne. Ale co běžní smrtelníci?

V čem spočívá svatost, proč je povoláním každého křesťana a jak o ni usilovat, to je téma dalšího večera Rozprav o církvi.

Hosté: Ludvík Dřímal, Vojtěch Novotný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SYNOD O RODINĚ | očima papežského teologa

čtvrtek 12. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím?

Hosté: Wojciech Giertych, Jindřich Šrajer

zobrazit podrobnosti

středa
11. 3.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

středa 11. 3. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Boha poznáváme v druhých lidech a skrze zkoumání sebe sama. Sebe nemůžeme poznat jinak než prostřednictvím Boha a ostatních lidí a naše bližní vidíme pravdivě, jedině tehdy, když pravdivě nahlížíme Boha a sebe…

Moderuje: Vojtěch Soudský

zobrazit podrobnosti

úterý
10. 3.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

František blázen | Jan Horák

úterý 10. 3. 2015 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.

Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.

Hosté: Jan Horák

zobrazit podrobnosti

pátek
6. 3.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

4 ULIČNÍCI | vernisáž výstavy fotografií

pátek 6. 3. 2015 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výstava pouličních fotografií 4 autorů, které spojuje neukojitelná potřeba šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí.

Výstava začíná vernisáží v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera 6. března 2015 v 19:00 hod a potrvá do 30. června 2015

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

čtvrtek 26. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Osobnost Josefa Toufara představuje živé společenské téma, které přesahuje hranice církve a různým způsobem vstupuje do veřejného prostoru. Proces Toufarova blahořečení je jen jedním ze způsobů, jak se česká společnost může vztahovat k odkazu katolického kněze, umučeného StB – o Josefu Toufarovi se píší knihy, točí filmy, inscenují divadelní hry či skládají opery.

Hosté: Aleš Březina, Kamil Činátl, Miloš Doležal, Tomáš Petráček

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL | 330. výročí narození

úterý 24. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Koncert a prezentace nově vyšlé knihy Christophera Hogwooda: Georg Friedrich Händel, která vychází při příležitosti 330. výročí narození G. F. Händela

Georg Friedrich Händel (1685–1759) byl a zůstává jedním z největších géniů hudební historie, „jehož pověst je neotřesitelně založena na jediné skladbě – Mesiáši.“

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SLUŽEBNÍCI PRAVDY | učitelský úřad církve

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Jaroslav Šebek, David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
11. 2.
18:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

středa 11. 2. 2015 v 18.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé středověké mystiky.

zobrazit podrobnosti