Vyhledávání akcí

čtvrtek
30. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

čtvrtek 30. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

středa
29. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

středa 29. 3. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

Hosté: Pavla Melková, Michal Škoda

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ A KRIZE DEMOKRACIE

čtvrtek 23. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Uplynulý rok 2016 je označován za zlomový mezník ve vývoji západní liberální demokracie: brexit, americké prezidentské volby, nástup populistických stran v mnoha zemích Evropy, narůstající konfrontace s Ruskem. Všechny tyto události přinášejí znejistění zdánlivě pevného konsensu o liberální demokracii jako nejlepším možném politickém systému. Přichází konec konce dějin? Čelíme pouze nástupu populistických hnutí nebo i vnitřní hodnotové krizi samotné demokracie? Jaká má být uprostřed těchto pohybů role křesťanů a jaké je jejich poslání v současné politice?

Hosté: Michal Pehr, Michal Stehlík, Matyáš Zrno

Moderuje: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ | nové číslo revue Salve

čtvrtek 9. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Revue Salve

ZMĚNA TERMÍNU na 9. 3. kvůli podobně zaměřené akci v Knihovně V. Havla.

Arab nerovná se muslim. I když víme o současném kritickém ohrožení křesťanů na Blízkém východě, ne vždy vnímáme v kontextu jejich arabské národnosti a kultury. Jaká je zkušenost arabských křesťanů, jaké je jejich poselství křesťanskému světu? Jaké jsou jejich kořeny a co mohou i dnes nabídnout svým muslimským sousedům, s nimiž žili po staletí ve specifickém společenství?

Hosté: Lukáš de la Vega Nosek, Bronislav Ostřanský, Michal Řoutil

zobrazit podrobnosti

středa
8. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O MANŽELSTVÍ | Tertulián

středa 8. 3. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kdo se neožení, udělá lépe… (1 Kor 7)

Jak snadné je přeslechnout hlas Ducha svatého! Tertulián mohl být jedním z nejvýznamnějších církevních otců, kdyby… kdyby neměl tak radikální názory v oblasti morálky. Zejména jeho rezervovaný postoj k manželství je důvodem, proč je už od starověku vnímán jako heretik.

Hosté: Pavel Koronthály

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATĚ PŘIJÍMAT SVATÉ | o formě a spiritualitě svatého přijímání

čtvrtek 2. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Přijímat na ruku, nebo do úst? A je to vůbec důležité? Jestliže věříme v reálnou přítomnost Krista ve svátosti eucharistie, jaký význam potom ve svatém přijímání mají naše gesta? A když půjdeme ještě dál: jakou roli zde hraje naše víra a náš vnitřní postoj?

Hosté: Vojtěch Novotný, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
8. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OREMUS | Radek Tichý

středa 8. 2. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ? | o charakteru mše svaté

čtvrtek 2. 2. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Co to znamená, když mluvíme o obětním charakteru mše svaté? Lze ji charakterizovat i jinak? Jakým způsobem se slavení eucharistie vztahuje k jediné velikonoční oběti Ježíše Krista na kříži? Jak to konkrétně projevuje ve slavení liturgie? Změnilo se chápání této otázky v souvislosti s pokoncilní liturgickou reformou?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
11. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI | Guy Bedouelle

středa 11. 1. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Devět světců, devět následovníků svatého Dominika, devět ctností potřebných pro hlásání evangelia. Můžeme se dnes inspirovat příkladem apoštolských darů, které měl Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Fra Angeliko nebo Petr Veronský?

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
14. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 14. 12. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání svatého Bernarda jsou vášnivou sondou do hlubin lidské duše, stejně jako do hlubiny trinitárního tajemství. Středověká exegeze v promluvách svatého Bernarda nám připomene, jak svou duši formovat Písmem.

Hosté: Markéta Koronthályová

zobrazit podrobnosti

sobota
10. 12.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016 | Koncert č. 3 - Adventní harfa a smyčce

sobota 10. 12. 2016 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Martinů Strings Prague & Hedvika Mousa Bacha (harfa)

pod vedením Jaroslava Šonského

Program:

Georg Friedrich Händel – Concerto grosso op. 6, No. 3

Claude Debussy – Tanec sakrální a profánní pro harfu a smyčce

Joaquin Rodrigo – Vilancico (španělská koleda) 

Bohuslav Martinů – Posvícení H2 v úpravě V. Riedlbaucha 

Sváteční koncert v podání souboru Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. V barokním refektáři zazní skladby mistrů tří staletí, opět s podtitulem Hudba bez hranic.

Cyklus koncertů podpořili: Praha 1, Nadace Život umělce, Händelova společnost, České kořeny.

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BRATR DOMINIK

čtvrtek 8. 12. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Měl ho čekat klidný, tichý, usebraný život vzdělaného kanovníka. Místo toho se ocitl ve víru jednoho z nejkrvavějších střetů, jaké středověk na evropské půdě zažil. Po léta denně riskoval život, aby se nakonec stal zakladatelem řádu, jehož členové proměnili duchovní a intelektuální podobu Evropy. Kdo vlastně byl a co všechno vykonal muž, jenž se pro nás stal svatým Dominikem?

Hosté: Oldřich Selucký, Hyacint Ullman OP

zobrazit podrobnosti

středa
30. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PRO KRÁLE KRÁLŮ | Hudební zamyšlení v adventu.

středa 30. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

úterý 29. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Hosté: Jan Dienstbier, Martin Nodl, Tomáš Petráček

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
18:30

kostel sv. Jiljí

KAREL IV. RELOADED | bohoslužba v kostele sv. Jiljí

úterý 29. 11. 2016 v 18.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Karlovské hudební setkání pokračuje v 18.30 hodin mší svatou v klášterním kostele sv. Jiljí, kterou bude celebrovat P. Benedikt Mohelník OP, provinciál českých dominikánů. Při bohoslužbě zazní duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů v podání vokálního souboru Dyškanti a live-electronics Tomáše Reindla na motivy Machautovy hudby a nejstarších českých duchovních písní.

Hosté: Tomáš Reindl

zobrazit podrobnosti