Vyhledávání akcí

čtvrtek
25. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KROK DO TMAVÉ NOCI

čtvrtek 25. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi.

Ukázky z knihy přečte Jana Franková.

Hosté: Miloš Doležal, Jana Franková, Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček, Petr Pithart

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KATOLICKÝ ROZVOD?

čtvrtek 18. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Papež katolíkům zjednodušil rozvody – takové titulky jsme mohli číst v novinách na podzim loňského roku. Co ale skutečně přinášejí změny v manželském právu, zavedené papežem Františkem? Posouvá se církev k akceptování rozvodů de facto? Jak k otázkám prohlášení neplatnosti manželství přistupovat pastoračně? Jak má církev po vzoru papeže prokazovat více milosrdenství a přitom zůstat pravdivou?

Hosté: Damián Němec OP, Aleš Opatrný

zobrazit podrobnosti

středa
17. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE | Mezinárodní teologická komise

středa 17. 2. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Smysl pro víru (sensus fidei) je oním nadpřirozeným poutem v srdci lidí, které drží pohromadě církev. Jasnější vědomí o tomto nesmírném daru by mělo vést zejména katolického věřícího k novému sebehodnocení, k přebírání dospělé odpovědnosti za sebe i za svěřený poklad víry.

Hosté: Ctirad Václav Pospíšil

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
11. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CIZINCI A VLASTENCI | Debata o debatě nad uprchlickou vlnou

čtvrtek 11. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny? Proč právě u nás otázka migrace vzbuzuje tak vypjaté emoce a polarizuje společnost, ačkoli k nám téměř žádní uprchlíci nepřicházejí? Liší se debata o migraci u nás a v jiných evropských zemích? Co debata o uprchlících prozrazuje o české společnosti a jejím sebevnímání?

Hosté: Miloš Havelka, Fabrice Martin Plichta

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

čtvrtek 4. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Vojtěch Novotný

zobrazit podrobnosti

pondělí
1. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POVAHA ZMĚNY | Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

pondělí 1. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad unikátní knihou.

Hosté: Otakar Foltýn, Martin Kovář, Petr Pokorný

Moderuje: Petr Horký

zobrazit podrobnosti

středa
13. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL... | svatý Augustin znovu česky

středa 13. 1. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CÍRKEV JAKO PLODNÁ MATKA | Papež František a radost z evangelizace

čtvrtek 10. 12. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co prozrazují gesta a styl papeže Františka o jeho pojetí církve a papežského úřadu? Lze od něj očekávat reformu církve? Jak by měla vypadat a čeho docílit?

Hosté: Mariano Delgado

zobrazit podrobnosti

středa
9. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

LITURGIE PRAMENE | Jean Corbon

středa 9. 12. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

pátek
27. 11.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ | Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

pátek 27. 11. 2015 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Adventní koncert – vstupné dobrovolné

Koncert připomene kompletním provedením Biblických písní Antonína Dvořáka 120. výročí vydání tohoto stěžejního díla světové hudební literatury.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI | Podoby a smysl zasvěceného života

čtvrtek 26. 11. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaký význam má pro diecézi přítomnost trapistického kláštera, jak se žije podle Benediktovy Řehole ve světském zaměstnání, na jakých teologických důrazech stojí zasvěcený život v 21. století? A v jakém vztahu je povolání k zasvěcenému životu k povolání k životu v rodině?

Hosté: Ludvík Grundman OP, František Radkovský, Francesca Šimuniová OSB

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

sobota
21. 11.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES | Příspěvek k Roku zasvěceného života

sobota 21. 11. 2015 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu bude v rámci studijního dne České dominikánské provincie přednášet o teologii zasvěceného života.

Hosté: Benoît-Dominique de La Soujeole OP

zobrazit podrobnosti

středa
18. 11.
19:00

sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

středa 18. 11. 2015 v 19.00 hod.
sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)
Křesťan a společnost

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

Hosté: Klára Boumová, Petr Novák

zobrazit podrobnosti

pátek
13. 11.
19:00

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ALEXANDR SOLŽENICYN | a jeho duchovní život

pátek 13. 11. 2015 v 19.00 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Alexandr Solženicyn prožil bez nadsázky sedm životů v jednom století: těžké dětství na Ukrajině, voják ve druhé světové válce, vězeň, boj s rakovinou, spisovatel disident, pak vyhnanství na západě a nakonec návrat do Ruska. Všechny tyto pohnuté události brousily jeho duši a jeho vědomí. Fascinován historií a schopností člověka překonávat utrpení; jeho dílo je reflexí nad morální hodnotou člověka a nad smyslem utrpení. Tyto reflexe nemají pouze morální charakter, ale jsou i lekcí politické filosofie a metafyziky. Pokusit se porozumět Solženicynovi je pokusem uchopit Rusko a západní společnost v jiném světle.

Hosté: Matěj Široký

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

čtvrtek 12. 11. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Pavel Svoboda

zobrazit podrobnosti