Vyhledávání akcí

středa
11. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY | Pius XI.

středa 11. 11. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pius XI. spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas církve v mnoha ohledech opět aktuální.

Hosté: Radim Cigánek

zobrazit podrobnosti

úterý
10. 11.
17:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ, BLÍZKÝ VÝCHOD A ISLÁMSKÝ STÁT | poslední stádium genocidy?

úterý 10. 11. 2015 v 17.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Konference CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita a Občanský institut ve spolupráci s Dominikánskou 8  

Již v roce 2011 varoval John Eibner z CSI před hrozící genocidou náboženských menšin na Blízkém východě. Mnohé elity považovaly varování za přehnané. Varování se ale bohužel v těchto dnech naplňuje, protože loňský nástup Islámského státu proces urychlil.

Hosté: John Eibner, Salman Hasan, Tomáš Pojar, Michal Řoutil

Moderuje: Jan Fingerland

zobrazit podrobnosti

středa
4. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FOYER | barokního refektáře dominikánského kláštera

středa 4. 11. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

večer zahájí Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů a Josef Pleskot, autor návrhu

navazuje přednáška Prof. Rostislava Šváchy Dominikáni a barokní chrámy v českých zemích: Kostel sv. Michala v Olomouci

nový foyer rozezní: Michal Rataj

zobrazit podrobnosti

středa
7. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Husova 8)

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH | Tomáš Akvinský

středa 7. 10. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Husova 8)
Dominikánský knižní salón

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 9.
19:30

ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)

(INTER)SPACES | Patrik Hábl, Michal Rataj

čtvrtek 24. 9. 2015 v 19.30 hod.
ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)
Umění a architektura

Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevře na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěje i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Hosté: Patrik Hábl, Michal Rataj

zobrazit podrobnosti

středa
10. 6.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

středa 10. 6. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Diskuzní večery nad knihami nakladatelství Krystal OP

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
3. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA | Obchodní centra – novodobé chrámy?

středa 3. 6. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dny víry

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

Hosté: Anna Beata Háblová, Benedikt Mohelník OP, Jiří Šafr

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

neděle
31. 5.
17:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LE RETOUR DE LA PAIX | Války o španělské dědictví a Utrechtský mír (1713 – 1715)

neděle 31. 5. 2015 v 17.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Kantáty a „petits motets“ Michele Pignolet de Montéclaira, André Campry a Françoise Couperina.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

sobota
30. 5.
17:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EVROPA TANČÍ | Hudba na mírovém kongresu ve Vídni (1815)

sobota 30. 5. 2015 v 17.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Hudba Ludwiga van Beethovena a Ignaze Moschelese.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

pátek
29. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DONA PACEM | Hudba ve službách diplomacie a smíření - Třicetiletá válka a Vestfálský mír

pátek 29. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Hudba Heinricha Schütze, Alberta Heinricha a Samuela Scheidta.

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LES NATIONS | Hudba ve službách diplomacie a smíření - Evropa v hudbě 18. století

čtvrtek 28. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Díla François Couperina (z „Les Nations“), Georga Philippa Telemanna (z Völker- und Nationen-Suiten) a André Campry (z „L’Europe galante“).

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

"KDYŽ NEMŮŽEM POROZPRÁVĚT..." | "...aspoň písemně vyměňujme myšlénky..."

čtvrtek 21. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Z dopisů velké ženy české literatury Boženy Němcové i z jejího slavného díla Babička budou číst Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Hudebně doprovodí Lenka Pospíšilová.

Hosté: Irena Pulicarová, Pavla Sovová

zobrazit podrobnosti

středa
13. 5.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

středa 13. 5. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE | Mariina role v církvi

čtvrtek 7. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?

Hosté: Kateřina Brichcínová, Jan Houkal

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII | Debatní večer a autorské čtení básníků

čtvrtek 30. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Petr Borkovec, Jonáš Hájek, Marie Iljašenko

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti