čtvrtek
17. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OBHAJOBA POLITIKY | První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

Křesťan a společnost

Debata o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Tato východiska nám umožní uvažovat o tom, jak je společnost členěna: Jaký je původ a smysl autority ve společnosti? Co je cílem politického života? Proč a jakým způsobem se na něm mají podílet křesťané?

V následující části večera bychom rádi otevřeli i aktuální téma jisté „únavy z demokracie“, která se v naší společnosti projevuje: proč má tolik lidí pochybnosti o její hodnotě? Z čeho vychází volání po změně politického systému?

Vzhledem k blížícím se volbám budeme na závěr diskutovat i o odpovědnosti občana jako voliče: Máme morální povinnost volit? Podle jakých kritérií? Lze volit podle principu menšího zla?

Vstup volný.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Petr Fischer


je český novinář, scenárista, moderátor a filosof.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

OBHAJOBA POLITIKY | První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

čtvrtek 17. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Debata o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Tato východiska nám umožní uvažovat o tom, jak je společnost členěna: Jaký je původ a smysl autority ve společnosti? Co je cílem politického života? Proč a jakým způsobem se na něm mají podílet křesťané?

V následující části večera bychom rádi otevřeli i aktuální téma jisté „únavy z demokracie“, která se v naší společnosti projevuje: proč má tolik lidí pochybnosti o její hodnotě? Z čeho vychází volání po změně politického systému?

Vzhledem k blížícím se volbám budeme na závěr diskutovat i o odpovědnosti občana jako voliče: Máme morální povinnost volit? Podle jakých kritérií? Lze volit podle principu menšího zla?

Vstup volný.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Petr Fischer


je český novinář, scenárista, moderátor a filosof.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.