úterý
3. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA? | Církev a víra perspektivou školního dějepisu

Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?

Debata mezi didaktikem dějepisu, historikem, řeholníkem a úředníkem ministerstva školství (moderovaná učitelem dějepisu) se zaměří nejen na reflexi stereotypů, v jejichž rámci byla církev a víra vykládána v socialistickém školství, ale též na jejich roli v současné výuce.

Diskuze nabídne základní přehled o tom, jak se měnilo zobrazení církve v dějepisné výuce v průběhu 20. století a jak je ovlivnila transformace po roce 1989. Náboženská víra a instituce nepředstavují nutně jen téma dějepisné výuky. Debata se zaměří též na možnou roli křesťanských hodnot v rámci dějepisného vzdělávání. Zejména soudobé dějiny nabízejí školnímu dějepisu množství kontroverzních témat, jejichž hodnocení je obtížné. Účastníci debaty se zamyslí nad tím, nakolik může být křesťanská perspektiva přínosná pro rozvoj schopnosti odpovědně hodnotit jednání lidí v minulosti.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Kamil Činátl


je historik a didaktik dějepisu, který se zabývá především historickou kulturou a didaktikou dějepisu. Je mimo jiné spoluautorem několika vzdělávacích materiálů založených na příběhu kněze Josefa Toufara. Napsal knihu Naše české minulosti, aneb Jak vzpomínáme, která je věnována právě české historické kultuře.

Více akcí

Aleš Dvořák


je úředník na MŠMT.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KDO NÁM UPÁLIL MISTRA JANA? | Církev a víra perspektivou školního dějepisu

úterý 3. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak uchopit náboženská témata v rámci sekulárního školství? Jaké představy o křesťanství a církvích nabízí dnešní školní dějepis? Najdeme v něm i dnes nějaké pozůstatky antiklerikální propagandy komunistického režimu? Do jaké míry odráží dějepis proticírkevní představy valné části veřejnosti a do jaké míry je formuje? Co, jak a proč by se dnešní žáci měli učit o náboženství?

Debata mezi didaktikem dějepisu, historikem, řeholníkem a úředníkem ministerstva školství (moderovaná učitelem dějepisu) se zaměří nejen na reflexi stereotypů, v jejichž rámci byla církev a víra vykládána v socialistickém školství, ale též na jejich roli v současné výuce.

Diskuze nabídne základní přehled o tom, jak se měnilo zobrazení církve v dějepisné výuce v průběhu 20. století a jak je ovlivnila transformace po roce 1989. Náboženská víra a instituce nepředstavují nutně jen téma dějepisné výuky. Debata se zaměří též na možnou roli křesťanských hodnot v rámci dějepisného vzdělávání. Zejména soudobé dějiny nabízejí školnímu dějepisu množství kontroverzních témat, jejichž hodnocení je obtížné. Účastníci debaty se zamyslí nad tím, nakolik může být křesťanská perspektiva přínosná pro rozvoj schopnosti odpovědně hodnotit jednání lidí v minulosti.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Kamil Činátl


je historik a didaktik dějepisu, který se zabývá především historickou kulturou a didaktikou dějepisu. Je mimo jiné spoluautorem několika vzdělávacích materiálů založených na příběhu kněze Josefa Toufara. Napsal knihu Naše české minulosti, aneb Jak vzpomínáme, která je věnována právě české historické kultuře.

Více akcí

Aleš Dvořák


je úředník na MŠMT.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.