čtvrtek
14. 11.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ | Literární večer mimořádně ve 20:00

Literární večery

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

Při příležitosti prezentace první moderní edice celého textu Kroniky české (Academia 2013) je na místě ukázat mnohovrstevnatost tohoto fascinujícího díla, jeho klíčové místo pro chápání identity českého národa v době raného novověku i jeho literární a kulturní potenciál, který ovlivnil celé věky.

Komponovaný literární večer nechá zaznít také dramatizovaným pasážím z knihy v podání studentů DAMU a hudebním vstupům souboru Ritornello.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění, 5. 11. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Petr Čornej


je historik.

Více akcí

Jan Linka


je jazykovědec.

Více akcí

Petr Voit


je historik knižní kultury.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ | Literární večer mimořádně ve 20:00

čtvrtek 14. 11. 2013 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

Při příležitosti prezentace první moderní edice celého textu Kroniky české (Academia 2013) je na místě ukázat mnohovrstevnatost tohoto fascinujícího díla, jeho klíčové místo pro chápání identity českého národa v době raného novověku i jeho literární a kulturní potenciál, který ovlivnil celé věky.

Komponovaný literární večer nechá zaznít také dramatizovaným pasážím z knihy v podání studentů DAMU a hudebním vstupům souboru Ritornello.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění, 5. 11. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Petr Čornej


je historik.

Více akcí

Jan Linka


je jazykovědec.

Více akcí

Petr Voit


je historik knižní kultury.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.