středa
6. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II. | Novotvar v historickém jádru

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková nedávno prohlásila: „Téma novostaveb v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázaní smysluplného dialogu. Potencionální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architektura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít.“ Nad tímto skvěle formulovaným základem se shodnou snad všichni, kdo do daného tématu mají minimální vhled. Problémy a někdy až nesmiřitelné názorové střety však vyvstávají právě při konkrétní aplikaci. V pozadí debatního večera bude i aktuální široce diskutovaná kauza kolem soutěže na obnovu hradu Bečov, včetně umístění expozice vzácného relikviáře sv. Maura.

Pořádáme ve sprolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze.

První setkání nad danou problematikou s názvem Švácha x Pleskot: Památková péče?. se konalo 17. ledna 2013 a setkalo se s nebývalým zájmem široké veřejnosti. Poslouchejte a čtěte zde.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

archiweb, 29. 10. 2013. Čtě­te zde.

Centrum teologie a umění, 9. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Rostislav Švácha


je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II. | Novotvar v historickém jádru

středa 6. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková nedávno prohlásila: „Téma novostaveb v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázaní smysluplného dialogu. Potencionální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architektura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít.“ Nad tímto skvěle formulovaným základem se shodnou snad všichni, kdo do daného tématu mají minimální vhled. Problémy a někdy až nesmiřitelné názorové střety však vyvstávají právě při konkrétní aplikaci. V pozadí debatního večera bude i aktuální široce diskutovaná kauza kolem soutěže na obnovu hradu Bečov, včetně umístění expozice vzácného relikviáře sv. Maura.

Pořádáme ve sprolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze.

První setkání nad danou problematikou s názvem Švácha x Pleskot: Památková péče?. se konalo 17. ledna 2013 a setkalo se s nebývalým zájmem široké veřejnosti. Poslouchejte a čtěte zde.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

archiweb, 29. 10. 2013. Čtě­te zde.

Centrum teologie a umění, 9. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Rostislav Švácha


je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.