úterý
5. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ | Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

Kromě toho je ale v naší zemi na co navazovat. Podobný dialog totiž u nás probíhal již v 60. letech minulého století. Jednalo se o dialog mezi marxisty a křesťany. Tento dialog patřil mezi nejvýznamnější intelektuální události v tehdejším Československu. Rozvíjen byl však i v ostatních zemích Východního bloku a na Západě. Dialog se dotýkal samotného jádra marxismu a křesťanství. Nastolil otázku povahy člověka a moderní společnosti, teistické koncepce Boha nebo role náboženství v současném světě.

S jakou motivací vstupovali do dialogu jednotliví účastníci? Do jaké míry se v něm proměnila stanoviska zúčastněných křesťanů a marxistů? Jsou dříve nastolená témata ještě aktuální? Je dnes vůbec možný dialog mezi věřícími a ateisty či agnostiky? Co je vlastně smyslem dialogu křesťanů s ostatními?

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Dialog křesťanů a marxistů. Český rozhlas, 17. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Filip Outrata: Dvakrát o dialogu křesťanů a marxistů. Deník Referendum, 27. 11. 2013. Čtě­te zde.

Křesťané a marxisté? Zeptají se v Dominikánské 8. Christnet.cz, 29. 10. 2013. 

Filosofický ústav AV ČR, 20. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Radio Proglas, 1. 11. 2013.

Hosté

Michael Hauser


je český levicově zaměřený filosof, překladatel, pedagog a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh, jehož byl do roku 2014 předsedou.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Václav Umlauf


je český filosof, teolog a publicista, katolický kněz a jezuita.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ | Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

úterý 5. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

Kromě toho je ale v naší zemi na co navazovat. Podobný dialog totiž u nás probíhal již v 60. letech minulého století. Jednalo se o dialog mezi marxisty a křesťany. Tento dialog patřil mezi nejvýznamnější intelektuální události v tehdejším Československu. Rozvíjen byl však i v ostatních zemích Východního bloku a na Západě. Dialog se dotýkal samotného jádra marxismu a křesťanství. Nastolil otázku povahy člověka a moderní společnosti, teistické koncepce Boha nebo role náboženství v současném světě.

S jakou motivací vstupovali do dialogu jednotliví účastníci? Do jaké míry se v něm proměnila stanoviska zúčastněných křesťanů a marxistů? Jsou dříve nastolená témata ještě aktuální? Je dnes vůbec možný dialog mezi věřícími a ateisty či agnostiky? Co je vlastně smyslem dialogu křesťanů s ostatními?

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Dialog křesťanů a marxistů. Český rozhlas, 17. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Filip Outrata: Dvakrát o dialogu křesťanů a marxistů. Deník Referendum, 27. 11. 2013. Čtě­te zde.

Křesťané a marxisté? Zeptají se v Dominikánské 8. Christnet.cz, 29. 10. 2013. 

Filosofický ústav AV ČR, 20. 11. 2013. Čtě­te a poslouchejte zde.

Radio Proglas, 1. 11. 2013.

Hosté

Michael Hauser


je český levicově zaměřený filosof, překladatel, pedagog a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh, jehož byl do roku 2014 předsedou.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Václav Umlauf


je český filosof, teolog a publicista, katolický kněz a jezuita.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.