čtvrtek
28. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

Rozpravy u dominikánů

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

V čem spočívá tato obdivuhodná síla nenápadného obřadu mešní liturgie? Co je na eucharistické slavnosti, vycházející z Ježíšovy Poslední večeře, originálního a v čem je zakotvena do obecně platných zákonitostí lidské pospolitosti? Má občanská společnost podobný jednotící princip? Potřebuje ho vůbec? Není jednota církve postavená na slavení mše pouze zdánlivá, pouze za cenu vnucené uniformity? Různé kultury, anebo skupiny věřících by možná potřebovaly využít své jedinečné výrazové prostředky. Neutrpí tím však celistvost církevního společenství?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Zdeněk Nešpor


je sociolog a religionista, zaměřuje se na sociologii náboženství. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou zaměřeny především na náboženskou problematiku.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZDROJ JEDNOTY: EUCHARISTIE

čtvrtek 28. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

V čem spočívá tato obdivuhodná síla nenápadného obřadu mešní liturgie? Co je na eucharistické slavnosti, vycházející z Ježíšovy Poslední večeře, originálního a v čem je zakotvena do obecně platných zákonitostí lidské pospolitosti? Má občanská společnost podobný jednotící princip? Potřebuje ho vůbec? Není jednota církve postavená na slavení mše pouze zdánlivá, pouze za cenu vnucené uniformity? Různé kultury, anebo skupiny věřících by možná potřebovaly využít své jedinečné výrazové prostředky. Neutrpí tím však celistvost církevního společenství?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Zdeněk Nešpor


je sociolog a religionista, zaměřuje se na sociologii náboženství. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou zaměřeny především na náboženskou problematiku.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.