úterý
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Pořadatelé: Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Setkání se koná s laskavou podporou Hlavního města Prahy.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Jan Dienstbier


vystudoval matematickou statistiku (MFF UK), světové dějiny a dějiny umění (FF UK) na Karlově Univerzitě v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UK a na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V centru jeho badatelského zájmu stojí středověké dvorské umění, nástěnná malba, latinská epistolografie a středověká satira. V současnosti se zaměřuje zejména na nástěnnou malbu v profánních prostorech. K těmto tématům publikoval řadu odborných studií.

Více akcí

Martin Nodl


vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době působí na Centru medievistických studií a Fakultě humanitních studií. Martin Nodl se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny a dějiny historiografie. Je úspěšným knižním editorem (Magnesia Litera 2003), členem vícera redakčních rad a v neposlední řadě autorem mnoha studií a monografií věnovaných době Karla IV. (Tři studie o době Karla IV., Praha 2006).

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KAREL IV. RELOADED | panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

úterý 29. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Pořadatelé: Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Setkání se koná s laskavou podporou Hlavního města Prahy.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Jan Dienstbier


vystudoval matematickou statistiku (MFF UK), světové dějiny a dějiny umění (FF UK) na Karlově Univerzitě v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UK a na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V centru jeho badatelského zájmu stojí středověké dvorské umění, nástěnná malba, latinská epistolografie a středověká satira. V současnosti se zaměřuje zejména na nástěnnou malbu v profánních prostorech. K těmto tématům publikoval řadu odborných studií.

Více akcí

Martin Nodl


vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době působí na Centru medievistických studií a Fakultě humanitních studií. Martin Nodl se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny a dějiny historiografie. Je úspěšným knižním editorem (Magnesia Litera 2003), členem vícera redakčních rad a v neposlední řadě autorem mnoha studií a monografií věnovaných době Karla IV. (Tři studie o době Karla IV., Praha 2006).

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.