úterý
29. 11.
15:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

Program konference:

15:00 hodin – úvodní slovo

15:05 hodin – Filip Srovnal – Mansionáři v pražské katedrále v době vlády Karla IV.

15:30 hodin – Martin Horyna – Hudba v pražské katedrále v době vlády Karla IV.

16:30 hodin – Tomáš Reindl – Středověká hudba jako inspirace k soudobé tvorbě (moderovaný rozhovor)


Pořadatelé: Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Setkání se koná s laskavou podporou Hlavního města Prahy.

Moderuje: Jan Baťa

Hosté

Martin Horyna


vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze, poté pracoval dvacet let jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na katedře hudební výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Publikoval řadu článků a edic hudby a hudební teorie, svůj hlavní zájem věnuje hudební teorii a polyfonní hudbě z českých pramenů od 14. do 17. století.

Více akcí

Tomáš Reindl


je hudební skladatel, etnomuzikolog a multiinstrumen­talista. Komponuje vážnou hudbu, ale i hudbu filmovou a scénickou. Zabývá se též indickou hudbou.

Více akcí

Filip Srovnal


vystudoval dějiny umění na KTF a FF UK v Praze, kde v současné době dokončuje disertaci na téma „Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru”. Pracuje jako dokumentátor movitých památek na pražském Národním památkovém ústavu. Filip Srovnal studoval gregoriánský chorál na École du Choeur grégorien de Paris a s oblibou organizuje četná chorální setkání.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KAREL IV. RELOADED | konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

úterý 29. 11. 2016 v 15.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

Program konference:

15:00 hodin – úvodní slovo

15:05 hodin – Filip Srovnal – Mansionáři v pražské katedrále v době vlády Karla IV.

15:30 hodin – Martin Horyna – Hudba v pražské katedrále v době vlády Karla IV.

16:30 hodin – Tomáš Reindl – Středověká hudba jako inspirace k soudobé tvorbě (moderovaný rozhovor)


Pořadatelé: Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Setkání se koná s laskavou podporou Hlavního města Prahy.

Moderuje: Jan Baťa

Hosté

Martin Horyna


vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze, poté pracoval dvacet let jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na katedře hudební výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Publikoval řadu článků a edic hudby a hudební teorie, svůj hlavní zájem věnuje hudební teorii a polyfonní hudbě z českých pramenů od 14. do 17. století.

Více akcí

Tomáš Reindl


je hudební skladatel, etnomuzikolog a multiinstrumen­talista. Komponuje vážnou hudbu, ale i hudbu filmovou a scénickou. Zabývá se též indickou hudbou.

Více akcí

Filip Srovnal


vystudoval dějiny umění na KTF a FF UK v Praze, kde v současné době dokončuje disertaci na téma „Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru”. Pracuje jako dokumentátor movitých památek na pražském Národním památkovém ústavu. Filip Srovnal studoval gregoriánský chorál na École du Choeur grégorien de Paris a s oblibou organizuje četná chorální setkání.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.