Vyhledávání akcí

pátek
6. 3.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

4 ULIČNÍCI | vernisáž výstavy fotografií

pátek 6. 3. 2015 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výstava pouličních fotografií 4 autorů, které spojuje neukojitelná potřeba šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí.

Výstava začíná vernisáží v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera 6. března 2015 v 19:00 hod a potrvá do 30. června 2015

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JOSEF TOUFAR VE VEŘEJNÉM PROSTORU

čtvrtek 26. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Osobnost Josefa Toufara představuje živé společenské téma, které přesahuje hranice církve a různým způsobem vstupuje do veřejného prostoru. Proces Toufarova blahořečení je jen jedním ze způsobů, jak se česká společnost může vztahovat k odkazu katolického kněze, umučeného StB – o Josefu Toufarovi se píší knihy, točí filmy, inscenují divadelní hry či skládají opery.

Hosté: Aleš Březina, Kamil Činátl, Miloš Doležal, Tomáš Petráček

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL | 330. výročí narození

úterý 24. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Koncert a prezentace nově vyšlé knihy Christophera Hogwooda: Georg Friedrich Händel, která vychází při příležitosti 330. výročí narození G. F. Händela

Georg Friedrich Händel (1685–1759) byl a zůstává jedním z největších géniů hudební historie, „jehož pověst je neotřesitelně založena na jediné skladbě – Mesiáši.“

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SLUŽEBNÍCI PRAVDY | učitelský úřad církve

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Jaroslav Šebek, David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
11. 2.
18:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

středa 11. 2. 2015 v 18.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé středověké mystiky.

zobrazit podrobnosti

úterý
10. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ISLÁM VE FRANCII

úterý 10. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nedávný teroristický útok na redakci týdeníku Charlie Hebdo vyvolal kromě celosvětového pohnutí i řadu vášnivých debat na téma islámu v Evropě. Radikální názory a obavy zaznívají i u nás, ačkoli v Česku zkušenost s imigrací z muslimských zemí nemáme. Jak tedy vypadá soužití muslimů a většinové populace ve Francii doopravdy? Jaké má po nedávných událostech perspektivy?

Hosté: Adam Černý, Pavel Fischer, Fabrice Martin Plichta

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PSYCHOLOGIE A MILOST | Pomoc a úskalí moderní psychologie ve vztahu k duchovnímu životu

čtvrtek 5. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jakým způsobem se moderní psychologie snaží uzdravit člověka? Kdy může napomoci růstu v duchovním životě a kdy mu být naopak překážkou? Je možné dnes hovořit o křesťanské psychologii?

Hosté: Ignacio Andereggen

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 1.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI | od jurodivých k Pussy Riot

čtvrtek 29. 1. 2015 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Hosté: Luboš Dobrovský, Petra Procházková, Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

(NE)MOC V CÍRKVI | hierarchie mezi teologií a politikou

čtvrtek 18. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Ježíš Kristus dal do vínku své církvi a zejména těm, kdo v ní mají konat službu a zastávat řídící pozice, pokoru a chudobu… jak se jim podařilo s těmito ctnostmi naložit během staletí?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
11. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

IDEA UNIVERZITY DNES | John Henry Newman

čtvrtek 11. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

K čemu je dobré vysokoškolské vzdělání? Má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, nebo má poznání smysl samo o sobě? V knize Idea univerzity hájí John Henry Newman ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii.

Hosté: Karel Šima, Daniel Soukup, Jan Trnka

zobrazit podrobnosti

středa
10. 12.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZLO | Charles Journet

středa 10. 12. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Palčivému tématu zla se věnují dvě publikace našeho nakladatelství. Filosoficky a teologicky ho pojednává kardinál Journet, existenciálně a prakticky Bernard Bro (Moc zla). Oba přístupy si zaslouží pozornost, i když se často zdají být v rozporu: co je mi platné znát ontologickou podstatu zla, když rozdírá moji duši, můj život? Ale snad přece … vždyť nejtěžší boj bývá sváděn s nepřítelem, který má zakryté hledí.

zobrazit podrobnosti

pondělí
8. 12.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

(SOU)ŽITÍ?!? KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

pondělí 8. 12. 2014 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak se vyvíjely vztahy křesťanů a muslimů na území dnešní Sýrie a Iráku? U koho nacházejí tamní křesťané útočiště? Co má společného teroristická organizace Islámský stát s muslimy a islámem? Jaká je role Kurdistánu a Turecka? O těchto a dalších otázkách budou mluvit hosté panelové diskuze v Dominikánské 8.

Hosté: Hassan Ezzedine, Pavel Hošek, Luboš Kropáček, Pavel Svoboda

Moderuje: Magdaléna Trusinová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LIDE MŮJ... | Boží lid ve Starém i Novém zákoně

čtvrtek 4. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

Hosté: Vojtěch Brož, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
27. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JÁ DOUFÁM V TEBE...

čtvrtek 27. 11. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Setkání nad dopisy statečných žen Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Večera se zúčastní také ti, kdo pamatují životní příběhy těchto mimořádných žen.

Hosté: Irena Pulicarová, Pavla Sovová

zobrazit podrobnosti