Vyhledávání akcí

úterý
16. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pocta Arnoštu Lustigovi | připomínka 10. výročí úmrtí a 95. výročí narození spisovatele

úterý 16. 11. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

O tom, že Arnošt Lustig miloval hudbu a život, není pochyb. Proto i tímto způsobem chceme připomenout jeho výjimečnou osobnost a literární odkaz

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Hedvika Mousa Bacha – harfa.

Na programu: Arcangelo Corelli, Henson-Conant, Samuel Barber, Petr Iljič Čajkovskij

zobrazit podrobnosti

pondělí
15. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Jeruzalém

pondělí 15. 11. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Revue Salve

Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Biblický symbol jednoty, který trpí rozdělením, dům modlitby pro všechny národy, kde je modlitba přerušována rozbroji a nevraživostí, vytoužené město míru zmítané násilím, a přesto svátost pokoje. Jeruzalém historický a fyzický, jenž je viditelným znamením Jeruzaléma věčného a duchovního. Co pro náboženství znamená vztahování se ke konkrétnímu místu? A co když se k danému místu vztahují náboženství tři? Jaká napětí z toho plynou? Je možné je překonat? A co když místo, k němuž se náboženství vztahují, nedopovídá historické skutečnosti?

Hosté: Filip Čapek, Jan Fingerland, Jakub Szantó

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
10. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Štěstí a kontemplace | Josef Pieper

středa 10. 11. 2021 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Co to ovšem znamená být šťastný? A existuje něco jako nejvyšší štěstí? Průvodcem krajinou nejhlubších otázek nám bude filosof Josef Pieper.

Hosté: Irenej Šiklar OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Diverzita v islámu | nad Knihou náboženských a filosofických sekt a škol

čtvrtek 4. 11. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Jak dnešní muslimové vnímají myšlenkovou pluralitu a interpretační diverzitu v islámu? Kteří nejvýznamnější „hráči“ soupeří o srdce věřících v současném „světě islámu“? Co toto soupeření různých výkladů a směrů v islámu přináší na globální úrovni a jaké jsou jeho projevy v kontextu české muslimské menšiny?

Hosté: Kristián Dembický, Kateřina Gamal Richterová, Bronislav Ostřanský

zobrazit podrobnosti

středa
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Znamení neznámého

středa 20. 10. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

S čím se setkáváme, když sestoupíme hlouběji do svého nitra? Co nás tam čeká? V čem je tato zkušenost zásadní, nezastupitelná? Co s námi dělá? Potřebuje člověk ke zpracování této zkušenosti náboženství? A jak se k sobě institucionali­zované náboženství a spiritualita mají? Jak by měla vypadat spiritualita pro 21. století?

Hosté: Tomáš Halík, Jiří Hazlbauer, Jan Němec, Petr Vizina

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

pondělí
18. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

František Daniel Merth

pondělí 18. 10. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Osobnosti české církve

František Daniel Merth, básník a kněz, vězeň komunistického režimu, po dlouhých letech zákazu duchovenské činnosti se stal roku 1970 správcem farního a poutního kostela Narození Panny Marie na šumavském Strašíně, kde působil až do své smrti. Pro své spoluvězně se stal duchovním rádcem, přátelil se s řadou umělců a výtvarníků (např. Ivan Slavík, Věroslav Mertl, Vladimír Holub) a také s historikem Zdeňkem Kalistou. Přestože měl jen omezené možnosti publikovat, básnické tvorbě se věnoval po celý život. Poezie pro něj byla neoddělitelnou složkou života, stejně samozřejmou jako četba knih.

Hosté: Vratislav Färber, Kristýna Merthová, Antonín Petruželka, Václav Toucha, Jiří Zizler

Moderuje: Robert Krumphanzl, Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

středa
13. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O eucharistii | Tomáš Akvinský

středa 13. 10. 2021 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. (Jan 6, 54–55)

Oběť přinášející věčnou spásu. Hostina, při níž požíváme Krista. Nejdokonalejší ze všech svátostí, největší tajemství naší víry… Spolu s Tomášem můžeme nahlédnout do tajemství eucharistie a to málo, co lze, pochopit.

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
29. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Občan a stát v sekulární společnosti

středa 29. 9. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Jaká je vlastně role státu v sekulární společnosti? Co jsou reálná a nereálná očekávání od státu, od politiků, a jak to souvisí s voličskými motivacemi? Proč o výsledku voleb stále častěji rozhodují nikoli snahy o lepší fungování státu, ale například kulturní války?

Hosté: Pavel Bratinka, Zora Hesová, Jan Spousta

Moderuje: Petr Honzejk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Křesťan a politika

čtvrtek 23. 9. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Podle čeho se jako křesťan při volbách rozhodovat? Co jsou principy křesťanské politiky? Podle čeho poznat politiku, která odpovídá sociální nauce církve? Jaké principy by měl křesťan jakožto volič podpořit v oblasti sociální politiky, ekonomiky, rodinné politiky, kultury, ochrany životního prostředí? Mají některá témata větší váhu než jiná?

Hosté: Alexandra Alvarová, Jiří Hanuš, Petr Kratochvíl (politolog)

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

úterý
21. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rybáři | budeš lovit svoje syny

úterý 21. 9. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

Takže nám včera do jezera pršely prasata. Soused byl zrovna na rybách a štěstí že to jedním neschytal.

Hosté: Jan Horák

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 9.
21:30

Spotify

Jaromír Novotný: Přespolní dojmy

čtvrtek 2. 9. 2021 ve 21.30 hod.
Spotify
Letní punkta

„Z Břežan II do Vyšehořovic, nebo, jak říkala babička, do Vyšerovic, je to nejkratší přes pole. Ne že bych se tam kdy vypravil. (…) … po rozorání cest za dob JZD je pro nás přístupná jen velkou oklikou po silnicích z okolních vesnic. Už by se skoro dalo říct od nepaměti.“


Jaromír Novotný je malíř.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 9.
19:30

Spotify

Marius Winzeler: Český lev v lužickém klášteře Marienstern

čtvrtek 2. 9. 2021 v 19.30 hod.
Spotify
Letní punkta

„Je to lev přátelský – jak jinak, jsme přece v ženském klášteře. Je to také jednoznačně lev mazaný, ale současně i trochu legrační, jak tam tak sedí s huňatou hřívou, v tlamě drží vodní chrlič, jako by to byl doutník.“

Marius Winzeler je historik umění.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 9.
01:00

Spotify

Letní punkta | Letní místopisný podcast Dominikánské 8 ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK

čtvrtek 2. 9. 2021 v 01.00 hod.
Spotify

podcast na Spotify

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 8.
19:30

Spotify

Benedikt Mohelník OP: Lightbox

čtvrtek 26. 8. 2021 v 19.30 hod.
Spotify
Letní punkta

„… na přelomu dalšího věku vpustili do interiéru tehdy stále ještě mladé a nekompromisně dravé baroko. Přesto zůstal svatojilský kostel svou podstatou gotickým skleníkem. Nad spodní plnou čtvrtinou, která tvoří jakousi podsadu, se vznášejí už jen velkoplošná okna. Zdá se, že pilíře mezi nimi jsou tu jen proto, aby se do nich mohly ukotvit okenní rámy. A kdyby nemusely nést chrámovou klenbu, určitě by byly ještě štíhlejší. (…) Naše komunita se v kostele schází k modlitbě žalmů. Právě jejich verše propůjčují tichému světlu hlas. “

Benedikt Mohelník OP je teolog.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 8.
19:30

Spotify

Norbert Schmidt: Strašín

čtvrtek 26. 8. 2021 v 19.30 hod.
Spotify
Letní punkta

„Zajímá mě, jak dalece se člověk dokáže s prostorem propojit. A naopak jak velká distance zůstává, i když někdo žije na jednom místě celé čtvrt století jako právě Merth ve Strašíně.“

Norbert Schmidt je architekt.

zobrazit podrobnosti