čtvrtek
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Evropské hodnoty?

Revue Salve
Aktuální společenská témata

Hodnoty – ať už v sousloví "tradiční hodnoty", "křesťanské hodnoty" či "evropské hodnoty" se dnes ve veřejných debatách skloňují ve všech pádech. Používá se jich jako hesla, pod kterým si máme všichni představit totéž. Je tomu ale skutečně tak?

Budeme hledat odpověd na otázky, zda existují nějaké obecně přijímané evropské hodnoty a jak je lze chápat. Kde se v evropském prostoru vzaly a jaký mají vztah k židovsko-křesťanským kořenům Evropy? Proměňují se v čase?

Moderuje: Karolína Koubová

Hosté

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Daniel Kroupa


je politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda politické strany ODA (1998-2001), po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, na přelomu století senátor Senátu PČR. Působí na katedře politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Více akcí

Ondřej Slačálek


je politolog, levicový aktivista, publicista a překladatel. Po globální ekonomické krizi roku 2008 se stal součástí hnutí ProAlt, momentálně však působí hlavně na akademické půdě, na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se nacionalismem a sociálními hnutími. Letos vyšla kniha The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’ (Palgrave), jejímž editorem je spolu se socioložkou Agnes Gagyi.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Evropské hodnoty?

čtvrtek 20. 10. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve
Aktuální společenská témata

Hodnoty – ať už v sousloví "tradiční hodnoty", "křesťanské hodnoty" či "evropské hodnoty" se dnes ve veřejných debatách skloňují ve všech pádech. Používá se jich jako hesla, pod kterým si máme všichni představit totéž. Je tomu ale skutečně tak?

Budeme hledat odpověd na otázky, zda existují nějaké obecně přijímané evropské hodnoty a jak je lze chápat. Kde se v evropském prostoru vzaly a jaký mají vztah k židovsko-křesťanským kořenům Evropy? Proměňují se v čase?

Moderuje: Karolína Koubová

Hosté

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Daniel Kroupa


je politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda politické strany ODA (1998-2001), po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, na přelomu století senátor Senátu PČR. Působí na katedře politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Více akcí

Ondřej Slačálek


je politolog, levicový aktivista, publicista a překladatel. Po globální ekonomické krizi roku 2008 se stal součástí hnutí ProAlt, momentálně však působí hlavně na akademické půdě, na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se nacionalismem a sociálními hnutími. Letos vyšla kniha The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’ (Palgrave), jejímž editorem je spolu se socioložkou Agnes Gagyi.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.