probíhá
od 28. 11.
do 31. 12.

ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)

------------ Verš

Verš ------- výklad

Nápis zachráněný ze zanikající drážní budovy se stává citací žalmu. Je umístěný v klášterním ambitu.

Do městských meziprostorů chodíme odpočívat. Žalm 149 se modlíme ve sváteční dny.

Máme vztah k vágním prostorům ve městě. Okolí nádraží Praha-Bubny pro nás bylo místem meditativní prázdnoty, inspirace, zajíců a bezprizorních vagónů, na kterých se dalo povozit. Se zájmem sledujeme jeho proměny, rozebírání hal, mizení míst. Písmena jsme před demolicí odnesli, umístili v klášterním ambitu a vytvořili z nich připomínku sváteční písně. Bubny a citery se v množném čísle vyskytují pouze v Renčově překladu, ve kterém se žalmy modlí dominikáni. Nádražní nápis i neon patří ven, do veřejného prostoru. Vnášíme je do středu kláštera a ptáme se, jak otevírat klášter veřejnosti a zároveň zachovat jeho tichý charakter.

Projekt se koná s podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Filip Boháč OP


je převor pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Zuzana Horáková


je režisérka. Působí v bývalém klášteře v Roudnici n/L.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

------------ Verš

pondělí 28. 11. - neděle 31. 12. 2023
ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)

Verš ------- výklad

Nápis zachráněný ze zanikající drážní budovy se stává citací žalmu. Je umístěný v klášterním ambitu.

Do městských meziprostorů chodíme odpočívat. Žalm 149 se modlíme ve sváteční dny.

Máme vztah k vágním prostorům ve městě. Okolí nádraží Praha-Bubny pro nás bylo místem meditativní prázdnoty, inspirace, zajíců a bezprizorních vagónů, na kterých se dalo povozit. Se zájmem sledujeme jeho proměny, rozebírání hal, mizení míst. Písmena jsme před demolicí odnesli, umístili v klášterním ambitu a vytvořili z nich připomínku sváteční písně. Bubny a citery se v množném čísle vyskytují pouze v Renčově překladu, ve kterém se žalmy modlí dominikáni. Nádražní nápis i neon patří ven, do veřejného prostoru. Vnášíme je do středu kláštera a ptáme se, jak otevírat klášter veřejnosti a zároveň zachovat jeho tichý charakter.

Projekt se koná s podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Filip Boháč OP


je převor pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Zuzana Horáková


je režisérka. Působí v bývalém klášteře v Roudnici n/L.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.