čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Myslet krizi

Aktuální společenská témata

Jak vstupují krize do našeho světa? Jak o nich mluvit, jak je myslet? Válka na Ukrajině před nás opět s naléhavostí postavila otázku tak iracionální skutečnosti, jakou je zlo a situace krize.

Nezávisle na sobě se o to – už před válkou na Ukrajině – z různých pozic snaží filosofové Emmanuel Falque, mj. ve své poslední knize Hors phénomène, a Miroslav Petříček ve své poslední knize Filosofie en noir. V první části večera představí oba filosofové své pozice a následně o nich budou diskutovat.

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Centrem pro studium politické filosofie, etiky a náboženství při FF UK

Večer bude simultánně tlumočen.

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Emmanuel Falque


je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Více akcí

Miroslav Petříček


je český filosof, estetik a překladatel. Je žákem Jana Patočky, zaměřuje se na filozofii umění, přesahy mezi filozofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filozofií. Působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a FAMU v Praze.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Myslet krizi

čtvrtek 24. 11. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Jak vstupují krize do našeho světa? Jak o nich mluvit, jak je myslet? Válka na Ukrajině před nás opět s naléhavostí postavila otázku tak iracionální skutečnosti, jakou je zlo a situace krize.

Nezávisle na sobě se o to – už před válkou na Ukrajině – z různých pozic snaží filosofové Emmanuel Falque, mj. ve své poslední knize Hors phénomène, a Miroslav Petříček ve své poslední knize Filosofie en noir. V první části večera představí oba filosofové své pozice a následně o nich budou diskutovat.

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Centrem pro studium politické filosofie, etiky a náboženství při FF UK

Večer bude simultánně tlumočen.

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Emmanuel Falque


je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Více akcí

Miroslav Petříček


je český filosof, estetik a překladatel. Je žákem Jana Patočky, zaměřuje se na filozofii umění, přesahy mezi filozofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filozofií. Působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a FAMU v Praze.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.