pátek
25. 11.
11:00

Filosofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, místnost č. 217.

Thinking after after Auschwitz

Aktuální společenská témata

Přednáška na téma „myslet po Osvětimi“ ve světle myšlení Paula Ricouera a Emmanuela Lévinase se zaměří na problematiku zla ve světě. Je možné po Osvětimi přemýšlet stejně jako před ní? Jak uchopit skutečnost zla? 

Pořádá Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství ve spolupráci s Dominikánskou 8. 

Přednáška i následná diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Hosté

Emmanuel Falque


je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Thinking after after Auschwitz

pátek 25. 11. 2022 v 11.00 hod.
Filosofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, místnost č. 217.

Aktuální společenská témata

Přednáška na téma „myslet po Osvětimi“ ve světle myšlení Paula Ricouera a Emmanuela Lévinase se zaměří na problematiku zla ve světě. Je možné po Osvětimi přemýšlet stejně jako před ní? Jak uchopit skutečnost zla? 

Pořádá Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství ve spolupráci s Dominikánskou 8. 

Přednáška i následná diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Hosté

Emmanuel Falque


je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.