čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bible a archeologie

Literární večery

O tom, jak vypadalo náboženství starých Izraelitů máme představu především ze Starého zákona. V posledních desetiletích však můžeme své poznatky čerpat i z přibývajících archeologických nálezů. Co nám nové archeologické nálezy v Izraeli můžou povědět k historii, jak ji podává Bible? Jak korigují náš pohled na biblické události?

Uvedení knih nakladatelství Vyšehrad Historický atlas Bible (překladatel Ladislav Heryán) a Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie (autor David Rafael Moulis).

Moderuje: Jan Fingerland

Hosté

Filip Čapek


je biblista a archeolog se zaměřením na teologii Starého zákona, mudroslovnou literaturu (zvl. knihu Kazatel), archeologii a dějiny jižní Levanty. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v Centru biblických studií Akademie věd. Podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli.

Více akcí

David Rafael Moulis


je biblista a archeolog, působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli. Je autorem knihy Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie (Vyšehrad 2022).

Více akcí

Martin Prudký


je biblista se zaměřením na Starý zákon, exegezi narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologii výkladu a interpretace Bible. Je vedoucím katedry Starého zákona a proděkanem pro vědeckou činnost Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Bible a archeologie

čtvrtek 10. 11. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Literární večery

O tom, jak vypadalo náboženství starých Izraelitů máme představu především ze Starého zákona. V posledních desetiletích však můžeme své poznatky čerpat i z přibývajících archeologických nálezů. Co nám nové archeologické nálezy v Izraeli můžou povědět k historii, jak ji podává Bible? Jak korigují náš pohled na biblické události?

Uvedení knih nakladatelství Vyšehrad Historický atlas Bible (překladatel Ladislav Heryán) a Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie (autor David Rafael Moulis).

Moderuje: Jan Fingerland

Hosté

Filip Čapek


je biblista a archeolog se zaměřením na teologii Starého zákona, mudroslovnou literaturu (zvl. knihu Kazatel), archeologii a dějiny jižní Levanty. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v Centru biblických studií Akademie věd. Podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli.

Více akcí

David Rafael Moulis


je biblista a archeolog, působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli. Je autorem knihy Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie (Vyšehrad 2022).

Více akcí

Martin Prudký


je biblista se zaměřením na Starý zákon, exegezi narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologii výkladu a interpretace Bible. Je vedoucím katedry Starého zákona a proděkanem pro vědeckou činnost Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.