úterý
6. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Historie Bible

Literární večery

Jak dlouhá cesta vedla od Bible k biblickým náboženstvím? Jak biblické texty utvářely prostředí svých nositelů a jak byly tímto prostředím zpětně utvářeny a interpretovány? Co si bere z Bible židovství, co křesťanství? Je pro křesťany Bible autoritou?

Bible se obecně chápe jako základ křesťanství i židovství. Jako autorita, ke které se obě náboženství odkazují. Nová publikace nakladatelství Kalich, Dějiny Bible od Johna Bartona v překladu Petra Slámy, ukazuje, že vztah obou náboženství k biblickému textu je mnohem komplikovanější.

Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Petr Sláma


je biblický teolog a judaista, docent na katedře Starého zákona ETF UK, šéfredaktor odborného teologického časopisu Communio viatorum, autor a překladatel řady odborných monografií a studií z oblasti teologie.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

Historie Bible

úterý 6. 12. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Literární večery

Jak dlouhá cesta vedla od Bible k biblickým náboženstvím? Jak biblické texty utvářely prostředí svých nositelů a jak byly tímto prostředím zpětně utvářeny a interpretovány? Co si bere z Bible židovství, co křesťanství? Je pro křesťany Bible autoritou?

Bible se obecně chápe jako základ křesťanství i židovství. Jako autorita, ke které se obě náboženství odkazují. Nová publikace nakladatelství Kalich, Dějiny Bible od Johna Bartona v překladu Petra Slámy, ukazuje, že vztah obou náboženství k biblickému textu je mnohem komplikovanější.

Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Petr Sláma


je biblický teolog a judaista, docent na katedře Starého zákona ETF UK, šéfredaktor odborného teologického časopisu Communio viatorum, autor a překladatel řady odborných monografií a studií z oblasti teologie.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.