čtvrtek
3. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Křesťanství v postkřesťanské době

Rozpravy o církvi

Doba, kdy celou evropskou civilizaci utvářelo křesťanství, pominula. Sekularizace je na vzestupu, přesto se lidé stále k náboženství vztahují. Co tato situace pro křesťanství znamená?

Debatující se budou zamýšlet nad důvody současné náboženské situace a snažit se odpovědět, jaké impulsy tato situace přináší. Nastíní kudy by se křesťanství mělo ubírat, aby obstálo v nových podmínkách.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Tomáš Halík


je katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.

Více akcí

Martin Kočí


je teolog, působí na Institutu fundamentální a dogmatické teologie Katolické Univerzity v Linzi. Jeho kniha Thinking Faith after Christianity byla oceněna Evropskou společností pro katolickou teologii jako nejlepší teologická kniha roku 2019/2020.

Více akcí

Zdeněk Nešpor


je sociolog a religionista, zaměřuje se na sociologii náboženství. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou zaměřeny především na náboženskou problematiku.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Křesťanství v postkřesťanské době

čtvrtek 3. 11. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Doba, kdy celou evropskou civilizaci utvářelo křesťanství, pominula. Sekularizace je na vzestupu, přesto se lidé stále k náboženství vztahují. Co tato situace pro křesťanství znamená?

Debatující se budou zamýšlet nad důvody současné náboženské situace a snažit se odpovědět, jaké impulsy tato situace přináší. Nastíní kudy by se křesťanství mělo ubírat, aby obstálo v nových podmínkách.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Tomáš Halík


je katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.

Více akcí

Martin Kočí


je teolog, působí na Institutu fundamentální a dogmatické teologie Katolické Univerzity v Linzi. Jeho kniha Thinking Faith after Christianity byla oceněna Evropskou společností pro katolickou teologii jako nejlepší teologická kniha roku 2019/2020.

Více akcí

Zdeněk Nešpor


je sociolog a religionista, zaměřuje se na sociologii náboženství. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou zaměřeny především na náboženskou problematiku.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.