středa
9. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Křestní katecheze | Quodvultdeus

Dominikánský knižní salón

Každý, kdo touží po Kristově křtu, prahne po novém životě. Ať tedy přejde od starého k novému.“

Promluvy kartaginského biskupa Quodvultdea, přítele a žáka svatého Augustina, v sobě odráží dramatičnost doby hroucení a proměn antického světa. V této napjaté atmosféře ještě více vynikají otázky, které si křesťané kladou napříč staletími až do dnešních dní.

Ptáme se, co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? Jak obstát v náročných životních a společenských situacích, abychom došli cíle našeho života, totiž spásy a věčného života? Nechme si při hledání odpovědí inspirovat biskupem Quodvultdeem.

Hosté

David Vopřada


je kněz, patristický teolog a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Působí na KTF UK, kde je vedoucím katedry systematické teologie a filosofie. Je šéfredaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinæ – Theologica a Mezinárodní katolické revue Communio a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

Křestní katecheze | Quodvultdeus

středa 9. 11. 2022 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Každý, kdo touží po Kristově křtu, prahne po novém životě. Ať tedy přejde od starého k novému.“

Promluvy kartaginského biskupa Quodvultdea, přítele a žáka svatého Augustina, v sobě odráží dramatičnost doby hroucení a proměn antického světa. V této napjaté atmosféře ještě více vynikají otázky, které si křesťané kladou napříč staletími až do dnešních dní.

Ptáme se, co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? Jak obstát v náročných životních a společenských situacích, abychom došli cíle našeho života, totiž spásy a věčného života? Nechme si při hledání odpovědí inspirovat biskupem Quodvultdeem.

Hosté

David Vopřada


je kněz, patristický teolog a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Působí na KTF UK, kde je vedoucím katedry systematické teologie a filosofie. Je šéfredaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinæ – Theologica a Mezinárodní katolické revue Communio a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.