Dominikánský knižní salón | Programový cyklus

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Akce v rámci cyklu

středa
9. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI | sv. Tomáš Akvinský

středa 9. 11. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
12. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

TŘI FILOSOFIE ŽIVOTA | Peter Kreeft

středa 12. 10. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tři knihy Písma reprezentují podle amerického filosofa P. Kreefta tři různé přístupy k životu. Kazatel ukazuje, jak lze už zde na zemi žít peklo, Job zpřítomňuje očistec a Píseň Písní nabízí nikdy nekončící lásku. Přijďte si vybrat.

zobrazit podrobnosti

středa
8. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

středa 8. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Hosté: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Dagmar Kopecká, Błażej Matusiak OP, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Ivan Vyskočil

zobrazit podrobnosti

středa
18. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ | Charles Journet

středa 18. 5. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Hosté: Marie Pitterová OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 4. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Hosté: Tomáš Machula, Karel Šprunk

zobrazit podrobnosti

středa
9. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

CHRYSOSTOMOS V EXILU

středa 9. 3. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Dva listy Jana Chrysostoma, které napsal svým přátelům z vyhnanství, podivuhodně korespondují s nejmodernějšími psychologickými postřehy o původu našeho utrpení – nejvíc si ho působíme sami tím, že ho odmítáme přijmout jako dar a výzvu k novým začátkům.

Hosté: Jiří Pavlík

zobrazit podrobnosti

středa
17. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE | Mezinárodní teologická komise

středa 17. 2. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Smysl pro víru (sensus fidei) je oním nadpřirozeným poutem v srdci lidí, které drží pohromadě církev. Jasnější vědomí o tomto nesmírném daru by mělo vést zejména katolického věřícího k novému sebehodnocení, k přebírání dospělé odpovědnosti za sebe i za svěřený poklad víry.

Hosté: Ctirad Václav Pospíšil

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
9. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

LITURGIE PRAMENE | Jean Corbon

středa 9. 12. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
11. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY | Pius XI.

středa 11. 11. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pius XI. spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas církve v mnoha ohledech opět aktuální.

Hosté: Radim Cigánek

zobrazit podrobnosti

středa
7. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Husova 8)

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH | Tomáš Akvinský

středa 7. 10. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Husova 8)
Dominikánský knižní salón

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
10. 6.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SVATÝ AMBROŽ A TAJEMSTVÍ KRISTA

středa 10. 6. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Diskuzní večery nad knihami nakladatelství Krystal OP

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
13. 5.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

středa 13. 5. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
11. 3.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

THOMAS MERTON: ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ OSTROV

středa 11. 3. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Boha poznáváme v druhých lidech a skrze zkoumání sebe sama. Sebe nemůžeme poznat jinak než prostřednictvím Boha a ostatních lidí a naše bližní vidíme pravdivě, jedině tehdy, když pravdivě nahlížíme Boha a sebe…

Moderuje: Vojtěch Soudský

zobrazit podrobnosti

středa
11. 2.
18:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

JAN TAULER: PROPAST K PROPASTI VOLÁ

středa 11. 2. 2015 v 18.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé středověké mystiky.

zobrazit podrobnosti

středa
10. 12.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZLO | Charles Journet

středa 10. 12. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Palčivému tématu zla se věnují dvě publikace našeho nakladatelství. Filosoficky a teologicky ho pojednává kardinál Journet, existenciálně a prakticky Bernard Bro (Moc zla). Oba přístupy si zaslouží pozornost, i když se často zdají být v rozporu: co je mi platné znát ontologickou podstatu zla, když rozdírá moji duši, můj život? Ale snad přece … vždyť nejtěžší boj bývá sváděn s nepřítelem, který má zakryté hledí.

zobrazit podrobnosti