Dominikánský knižní salón | Programový cyklus

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Akce v rámci cyklu

středa
13. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ | Tomáš Akvinský

středa 13. 6. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.

Hosté: Justin Dvorský

zobrazit podrobnosti

středa
9. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE | David Vopřada

středa 9. 5. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova… nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
11. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

VERA MUNDI LUMINA | Jana Maroszová

středa 11. 4. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se ji rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.

Hosté: Jana Maroszová

zobrazit podrobnosti

středa
14. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

EXSULTET | Radek Tichý

středa 14. 3. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
7. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PONOŘ SE! | Timothy Radcliffe

středa 7. 2. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Ve křtu přestává být lidský život sérií nesouvisejících epizod a stává se cestou k cíli. Končí seriál bez konce a začíná příběh směřující ke slavnému vyústění. Ponořme se znovu do velkého okamžiku křtu a skrze jeho obřad sledujme základní charakteristiky křesťanského povolání.

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
10. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

CHVÁLA TĚLA | Tomasz Kwiecień

středa 10. 1. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstávání, klekání, uklánění, rukou spínání… pro vnějšího pozorovatele taková bizarní hodinka tělocviku. Mají tyhle tělesné úkony ještě nějaký význam pro nás, moderní lidi, kteří klademe důraz především na to, co se děje „uvnitř“?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 13. 12. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Píseň písní je pro svatého Bernarda jen odrazovým můstkem pro velmi praktickou nauku o duchovním životě. Důvěra, že tentýž Duch, který Písmo diktoval, vede také jeho vykladatele, otvírá čtenáři netušené horizonty.

Hosté: Antonín Krasucki OP

zobrazit podrobnosti

středa
15. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA | Sv. Bonaventura

středa 15. 11. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Letos si připomínáme 800. výročí narození františkána Bonaventury z Bagnoregia, velkého světce, teologa a mystika, který byl kolegou – a místy také oponentem – sv. Tomáše Akvinského. Budou „v Bohu“ dřív františkáni, nebo dominikáni?

Hosté: Bonaventura Čapek OFM, Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
11. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZPÍVEJTE PÁNU | Hudba v bohoslužbě

středa 11. 10. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Hosté: Christian Pšenička OPræm

zobrazit podrobnosti

středa
14. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ | sv. Kateřina Sienská (2. opravené vydání)

středa 14. 6. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Má nejdražší dcero“

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.

Hosté: Kateřina Ptáčková

zobrazit podrobnosti

středa
10. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, OSOBA A DÍLO | Jean-Pierre Torrell

středa 10. 5. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Portrét svaté učenosti

Rozsáhlé Tomášovo dílo jako by se nedokázalo směstnat do jednoho lidského života, navíc tak krátkého. Podrobná rekonstrukce jeho života a díla v chronologické posloupnosti ukazuje, že je to možné, a přináší mnohé zajímavé objevy a souvislosti.

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
19. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROČ BÝT KŘESŤAN | Timothy Radcliffe

středa 19. 4. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Podle toho všichni poznají…

Vymýšlíme nejrůznější evangelizační metody a prostředky, stěžujeme si, že mladí lidé dnes o křesťanství nic nevědí. A přitom by stačilo tak málo – aby na nás bylo vidět. Jaké charakteristické známky křesťanské existence by mohly oslovit dnešního člověka?

Hosté: Daniel Soukup

zobrazit podrobnosti

středa
8. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O MANŽELSTVÍ | Tertulián

středa 8. 3. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kdo se neožení, udělá lépe… (1 Kor 7)

Jak snadné je přeslechnout hlas Ducha svatého! Tertulián mohl být jedním z nejvýznamnějších církevních otců, kdyby… kdyby neměl tak radikální názory v oblasti morálky. Zejména jeho rezervovaný postoj k manželství je důvodem, proč je už od starověku vnímán jako heretik.

Hosté: Pavel Koronthály

zobrazit podrobnosti

středa
8. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OREMUS | Radek Tichý

středa 8. 2. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
11. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI | Guy Bedouelle

středa 11. 1. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Devět světců, devět následovníků svatého Dominika, devět ctností potřebných pro hlásání evangelia. Můžeme se dnes inspirovat příkladem apoštolských darů, které měl Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Fra Angeliko nebo Petr Veronský?

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti