středa
14. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ | sv. Kateřina Sienská (2. opravené vydání)

Dominikánský knižní salón

„Má nejdražší dcero“

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.

–––

Hosté

Kateřina Ptáčková


působí na katedře historie Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se středověkou historií, zejména dějinami zbožnosti a svatosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

DIALOG S BOŽÍ PROZŘETELNOSTÍ | sv. Kateřina Sienská (2. opravené vydání)

středa 14. 6. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Má nejdražší dcero“

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.

–––

Hosté

Kateřina Ptáčková


působí na katedře historie Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se středověkou historií, zejména dějinami zbožnosti a svatosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.