Dominikánský knižní salón | Programový cyklus

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Akce v rámci cyklu

středa
10. 12.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZLO | Charles Journet

středa 10. 12. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Palčivému tématu zla se věnují dvě publikace našeho nakladatelství. Filosoficky a teologicky ho pojednává kardinál Journet, existenciálně a prakticky Bernard Bro (Moc zla). Oba přístupy si zaslouží pozornost, i když se často zdají být v rozporu: co je mi platné znát ontologickou podstatu zla, když rozdírá moji duši, můj život? Ale snad přece … vždyť nejtěžší boj bývá sváděn s nepřítelem, který má zakryté hledí.

zobrazit podrobnosti

středa
12. 11.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

PROMLUVY O POSLEDNÍCH VĚCECH | Charles Journet

středa 12. 11. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Dušičkový čas nám staví před oči „poslední věci člověka“ (dokážeme si vůbec vzpomenout, které to jsou?).

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZDE JSEM | Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

středa 8. 10. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

V této drobné knížečce se autor, Vittorio Francesco Viola OFM, zamýšlí nad tím, jak obřad svěcení vytváří kněze, jeho život a jeho povolání.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
14. 5.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Promluvy o milosti | Charles Journet

středa 14. 5. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Již v roce 1956 vzniklo toto dílo jako duchovní cvičení pro řeholní sestry, které později sám autor upravil do knižní podoby. I po tolika letech však neztratilo nic ze své kvality, i když některé myšlenky mohou na čtenáře působit poněkud „archaickým“ dojmem.

Hosté: Terezie Eisnerová OP

zobrazit podrobnosti

středa
9. 4.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

NÁVRAT KE CTNOSTEM

středa 9. 4. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Tato kniha Petera Kreefta vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, ale není obyčejnou učebnicí morálky, byť to sám autor tvrdí. Ctnosti neslouží pouze k tomu, aby náš život dosáhl určitých kvalit, abychom byli spaseni a dosáhli blaženosti, našeho vytouženého cíle. Návrat ke ctnostem je nyní, v jednadvacátém století více než kdy jindy v historii, naprostou nutností k tomu, abychom jako civilizace přežili…

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 3.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SEDM POSLEDNÍCH SLOV

středa 12. 3. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Bývalý magistr dominikánského řádu se zamýšlí nad Ježíšovými posledními slovy, která pronesl při svém utrpení na kříži. Provádí čtenáře jejich hloubkou a dynamikou, odhaluje, jakým způsobem v nich můžeme spatřit tajemství láskyplného vztahu Otce a Syna a místo člověka v něm.

Hosté: Jindřich Poláček OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 2.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

středa 12. 2. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Toto Tomášovo dílo není určeno studentům filosofie a teologie, není plné scholastických technických termínů a nehemží se množstvím vzletných řečnických výrazů, jak jsme u něj zvyklí. Jedná se o soubor kázání, kterými se Tomáš obracel k prostým věřícím. Najdeme v nich konkrétní praktické návody, jak žít dobrý křesťanský život a dosáhnout svatosti. To vše je navíc protkáno hojnými citáty z Písma, což jen dokládá autorovu lásku a úctu k Božímu slovu.

Hosté: Lukáš Fošum OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 1.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

středa 8. 1. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Bernard z Clairvaux (1090–1153) vytváří svá Kázání na Píseň písní v době, kdy byl tento biblický text opravdu jedním z nejoblíbenějších témat pro výklad. Na rozdíl od jiných interpretů, kteří vidí milostnou poezii Písně písní jako vyjádření vztahu Krista a církve, případně Krista a duše, vnáší Bernard do svého výkladu velmi osobní rysy a aplikuje tento vztah na Krista a vlastní duši.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
11. 12.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

STAVY LIDSTVA A SVATOSTI | Raissa a Jacques Maritainovi

středa 11. 12. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha, o které budeme tentokrát debatovat, obsahuje tři eseje. Příběh Abrahámův se zabývá otázkou vývoje mravního svědomí lidstva. Jak je možné, že Abrahám se dopouštěl skutků, které bychom dnes označili jako těžký hřích, aniž by pocítil tíhu svědomí nebo byl za takové jednání Bohem potrestán? Vede snad Bůh postupně, krůček po krůčku, lidstvo k plné mravní odpovědnosti? Kníže tohoto světa je krátkým zamyšlením o moci Padlého anděla nad tímto světem a o jejím zlomení vtělením a výkupnou obětí Ježíše Krista. V eseji O církvi nebeské se dočítáme, jak velmi na nás světcům a lidem, kteří tento svět již opustili, záleží. Nezapomínáme na ně a na jejich ochotu pomoci? Uvědomujeme si, že církev putující a církev vítězná tvoří jedno tělo, jednu rodinu?

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

středa 9. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 9.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

LÁSKA A TICHO | První večer cyklu Dominikánský literární salón

středa 11. 9. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

Hosté: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti