středa
8. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Co spojuje tyto dva texty napříč věky? Především asi to, že ani jeden z nich nespatřuje jádro kazatelství v technice ani v prvořadém důrazu na obsah kázání. Humbert mnohem spíš objasňuje, co znamená být kazatelem po duchovní stránce. Irena Pulicarová se zaměřuje na kvalitu projevu a na sdělnost, na kterou pohlíží z psychosomatického hlediska. Nabízí i analýzy promluv několika současných českých kazatelů. Nad úryvky z těchto knih si položíme otázku, co dělat pro to, aby kázání bylo větší radostí pro ty, kdo kážou, i pro ty, kdo jim naslouchají.

Hosté

Petr Beneš CSsR


je kněz, redemptorista, původním vzděláním bohemista. V současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Filip Boháč OP


je převor pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Dagmar Kopecká


je dominikánská terciářka, redaktorka nakladatelství Krystal, členka redakční rady revue Salve a spolukurátorka čísla Salve o svatosti.

Více akcí

Błażej Matusiak OP


je polský kněz, dominikán pražského kláštera a muzikolog.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Irena Pulicarová


je redaktorka a moderátorka TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na FFUK v Praze a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Tam obhájila disertaci, týkající se kazatelského projevu, která letos vyšla knižně pod názvem „K naplněnému sdělení“.

Více akcí

Ivan Vyskočil


je spisovatel, divadelník, psycholog, tvůrce disciplíny dialogické jednání.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

středa 8. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Co spojuje tyto dva texty napříč věky? Především asi to, že ani jeden z nich nespatřuje jádro kazatelství v technice ani v prvořadém důrazu na obsah kázání. Humbert mnohem spíš objasňuje, co znamená být kazatelem po duchovní stránce. Irena Pulicarová se zaměřuje na kvalitu projevu a na sdělnost, na kterou pohlíží z psychosomatického hlediska. Nabízí i analýzy promluv několika současných českých kazatelů. Nad úryvky z těchto knih si položíme otázku, co dělat pro to, aby kázání bylo větší radostí pro ty, kdo kážou, i pro ty, kdo jim naslouchají.

Hosté

Petr Beneš CSsR


je kněz, redemptorista, původním vzděláním bohemista. V současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Filip Boháč OP


je převor pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Dagmar Kopecká


je dominikánská terciářka, redaktorka nakladatelství Krystal, členka redakční rady revue Salve a spolukurátorka čísla Salve o svatosti.

Více akcí

Błażej Matusiak OP


je polský kněz, dominikán pražského kláštera a muzikolog.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Irena Pulicarová


je redaktorka a moderátorka TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na FFUK v Praze a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Tam obhájila disertaci, týkající se kazatelského projevu, která letos vyšla knižně pod názvem „K naplněnému sdělení“.

Více akcí

Ivan Vyskočil


je spisovatel, divadelník, psycholog, tvůrce disciplíny dialogické jednání.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.