středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Tomášova nauka o milosrdenství je předkládána jako podnět k úvahám v „roce milosrdenství“, jehož heslem je „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Milosrdenství jako vlastnost člověka je zajisté především věcí praktického jednání. Ale pro ty, kteří se snaží žít pro druhé lidi, je užitečné upřesnit si i teoreticky, co znamená jednat milosrdně. Svatý Tomáš Akvinský se věnuje tomuto tématu v druhé části Sumy, v traktátu o lásce. Dozvíme se, že k milosrdenství, které je jedním z účinků lásky, patří dobročinnost, částí dobročinnosti pak je almužna.Ta se však netýká jen tělesné, ale též duševní a duchovní nouze – je potřeba přispět bližnímu také radou, poučením a bratrským napomenutím. Milosrdenství v nauce svatého Tomáše tak dostává netušené rozměry…

Hosté

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 4. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Tomášova nauka o milosrdenství je předkládána jako podnět k úvahám v „roce milosrdenství“, jehož heslem je „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Milosrdenství jako vlastnost člověka je zajisté především věcí praktického jednání. Ale pro ty, kteří se snaží žít pro druhé lidi, je užitečné upřesnit si i teoreticky, co znamená jednat milosrdně. Svatý Tomáš Akvinský se věnuje tomuto tématu v druhé části Sumy, v traktátu o lásce. Dozvíme se, že k milosrdenství, které je jedním z účinků lásky, patří dobročinnost, částí dobročinnosti pak je almužna.Ta se však netýká jen tělesné, ale též duševní a duchovní nouze – je potřeba přispět bližnímu také radou, poučením a bratrským napomenutím. Milosrdenství v nauce svatého Tomáše tak dostává netušené rozměry…

Hosté

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.