středa
11. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZPÍVEJTE PÁNU | Hudba v bohoslužbě

Dominikánský knižní salón

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Dokument vydala Konference katolických biskupů Spojených států amerických, v českém překladu vyšel v nakladatelství Krystal OP.

Hosté

Christian Pšenička OPræm

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZPÍVEJTE PÁNU | Hudba v bohoslužbě

středa 11. 10. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Dokument vydala Konference katolických biskupů Spojených států amerických, v českém překladu vyšel v nakladatelství Krystal OP.

Hosté

Christian Pšenička OPræm

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.