Dominikánský knižní salón | Programový cyklus

Rozpravy nad knihami nakladatelství Krystal OP

Akce v rámci cyklu

středa
11. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SEDM KRISTOVÝCH SLOV NA KŘÍŽI | Charles Journet

středa 11. 3. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Poslední Ježíšova slova na kříži. Vtahují nás do dramatu Boha, jenž byl ukřižován za svět. A odhalují jedinečné tajemství, přesahující všechna slova a schopné prozářit všechny agónie lidí a národů. Tajemství Božího milosrdenství, které rozdává spásu.

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZBOŽŠTĚNÍ V KRISTU | Sv. Tomáš Akvinský

středa 12. 2. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Být milostí tím, čím je Slovo svou přirozeností. Odhalme spolu s Tomášem krásu dědictví, které je nám určeno, a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

úterý
28. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

TOMÁŠ A JEHO SUMY | Představení nové knihy Tomáše Machuly

úterý 28. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Dominikánský knižní salón

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
8. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ PÁNĚ | Sv. Augustin

středa 8. 1. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Jak se máme modlit? A o co v modlitbě prosit? A proč vůbec prosit, když Bůh ví, co potřebujeme? Svatý Augustin nám skrze své promluvy o otčenáši nabídne odpovědi na všechny tyto otázky.

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
11. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O SVÁTOSTECH OBECNĚ V TEOLOGICKÉ SUMĚ | Sv. Tomáš Akvinský

středa 11. 12. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Co jsou to vlastně svátosti? Potřebujeme je vůbec ke spáse? A odkud se bere jejich moc? Odpovědi budeme hledat v Teologické sumě svatého Tomáše Akvinského.

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Hosté: Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ | Petr Macek

středa 9. 10. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

Hosté: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O TROJICI | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

Hosté: David Svoboda

zobrazit podrobnosti

středa
15. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

MONASTICKÝ POKOJ | Thomas Merton

středa 15. 5. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

Hosté: Dom Samuel Lauras OCSO

zobrazit podrobnosti

středa
10. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O VYKOUPENÍ | Charles Journet

středa 10. 4. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

Hosté: Štěpán Filip OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O ROVNOSTI LIDÍ | Jacques Maritain

středa 13. 3. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROČ CHODIT DO KOSTELA? | Timothy Radcliffe

středa 13. 2. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tato kniha nabízí mnohem víc než pár dobrých důvodů, proč vstát v neděli ráno z postele a jít do kostela na mši, která (většinou) nepřináší žádné velké vzruchy či dramata. Jen zdánlivě! Ve skutečnosti se zde ve třech dějstvích odvíjí dramatická proměna našeho lidství v to, co Bůh zamýšlel projektem „člověk“.

Hosté: Marcela Koupilová

zobrazit podrobnosti

středa
9. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY | Servais Pinckaers

středa 9. 1. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

Hosté: Lukáš Fošum OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE II | David Vopřada

středa 12. 12. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Jak se do služby biskupů, kněží a jáhnů promítla změněná historická situace po Milánském ediktu? Jak církev ve svých služebnících uchopila nové společenské výzvy? Nové, lákavě vyhlížející „degustační prkénko“ patristických textů ze 4. a 5. století.

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
14. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VÍŘE. O NADĚJI. O LÁSCE. TŘI FILOSOFICKÉ TRAKTÁTY. | Josef Pieper

středa 14. 11. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Jak obstát ve světě, kde se stalo normou nevěřit ničemu a věřit všemu, zoufat si v honbě za falešným štěstím, přivlastňovat si místo milovat? Víra, naděje a láska jsou jedinou přiměřenou odpovědí. Znamenají bytostné povýšení člověka, pravé uskutečnění jeho podstaty – být dobrý.

Hosté: Jan Frei

zobrazit podrobnosti