středa
18. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ | Charles Journet

Dominikánský knižní salón

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Kardinál Journet začíná svá duchovní cvičení krátkým „katechismem“, který se sestaven z učení Tomáše Akvinského o modlitbě. Poté obrací pohled posluchačů (a potažmo čtenářů) k modlitbě samotného Ježíše, tak jako je podána v evangeliu. Autor prochází různé evangelijní pasáže, v nichž se mluví o Ježíšově modlitbě nebo v nichž je modlitba nutným předpokladem jeho jednání. Vrcholem je pak Ježíšova velekněžská modlitba, v níž dominuje téma slávy, smutku a lásky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány Otčenáši, liturgické a kontemplativní modlitbě v našich životech. Přestože kniha nepodává systematické pojednání o modlitbě, vede k samotnému jejímu jádru – a tím je spojení s Ježíšem. Svět je spasen modlitbou Ježíšovou, k níž se můžeme svými modlitbami připojit s tím větší důvěrou, čím hlouběji do ní vnikneme.

Hosté

Marie Pitterová OP


absolvovala obor Náboženské nauky na KTF UK. Věnuje se překladům teologické literatury a formaci řeholního dorostu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PROMLUVY O MODLITBĚ | Charles Journet

středa 18. 5. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Kardinál Journet začíná svá duchovní cvičení krátkým „katechismem“, který se sestaven z učení Tomáše Akvinského o modlitbě. Poté obrací pohled posluchačů (a potažmo čtenářů) k modlitbě samotného Ježíše, tak jako je podána v evangeliu. Autor prochází různé evangelijní pasáže, v nichž se mluví o Ježíšově modlitbě nebo v nichž je modlitba nutným předpokladem jeho jednání. Vrcholem je pak Ježíšova velekněžská modlitba, v níž dominuje téma slávy, smutku a lásky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány Otčenáši, liturgické a kontemplativní modlitbě v našich životech. Přestože kniha nepodává systematické pojednání o modlitbě, vede k samotnému jejímu jádru – a tím je spojení s Ježíšem. Svět je spasen modlitbou Ježíšovou, k níž se můžeme svými modlitbami připojit s tím větší důvěrou, čím hlouběji do ní vnikneme.

Hosté

Marie Pitterová OP


absolvovala obor Náboženské nauky na KTF UK. Věnuje se překladům teologické literatury a formaci řeholního dorostu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.