čtvrtek
29. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročízaložení Řádu kazatelů – dominikánů

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Čtvrtek 29. září, 9–12 h

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu)

Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve

Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR)

Dominikáni a počátky měst v českých zemích

Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií)

Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR) Dominikáni v českých městech vrcholného středověku

Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina)

Dominikáni a středověká generální studia

Efrem JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; Filosofický ústav AV ČR)

První dominikáni na pražské univerzitě 1347–1419

Čtvrtek 29. září, 14–17 h

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), Miroslav KOVÁŘ (Praha)

Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu sv. Klimenta na Starém Městě pražském

Anna BOJĘŚ-BIEŁASIK, Marcin SZYMA (Polsko, Instytut dějin umění University Jagiellońského v Krakově)

Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Petr SOMMER (Centrum medievistických studií)

Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně

Miroslav KOVÁŘ (Praha)

Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů v Čechách

David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.), Dalibor PRIX (Ústav dějin umění AV ČR)

Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů na Moravě a ve Slezsku

17.40 Nešpory v kostele sv. Jiljí

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá

Česká dominikánská provincie

Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou

Daniela HERMANA, ministra kultury

Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského

Tomáše ZIMY, rektora UK

Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR

Jana WOLFA, radního hl. m. Prahy

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

U MOSTA SLÚŽITI | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročízaložení Řádu kazatelů – dominikánů

čtvrtek 29. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Čtvrtek 29. září, 9–12 h

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu)

Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve

Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR)

Dominikáni a počátky měst v českých zemích

Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií)

Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR) Dominikáni v českých městech vrcholného středověku

Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina)

Dominikáni a středověká generální studia

Efrem JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; Filosofický ústav AV ČR)

První dominikáni na pražské univerzitě 1347–1419

Čtvrtek 29. září, 14–17 h

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), Miroslav KOVÁŘ (Praha)

Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu sv. Klimenta na Starém Městě pražském

Anna BOJĘŚ-BIEŁASIK, Marcin SZYMA (Polsko, Instytut dějin umění University Jagiellońského v Krakově)

Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Petr SOMMER (Centrum medievistických studií)

Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně

Miroslav KOVÁŘ (Praha)

Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů v Čechách

David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.), Dalibor PRIX (Ústav dějin umění AV ČR)

Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů na Moravě a ve Slezsku

17.40 Nešpory v kostele sv. Jiljí

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá

Česká dominikánská provincie

Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou

Daniela HERMANA, ministra kultury

Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského

Tomáše ZIMY, rektora UK

Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR

Jana WOLFA, radního hl. m. Prahy

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.