pátek
30. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI (2) | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

Pátek 30. září, 9–12 h

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně)

Dominikánky v českých zemích ve středověku

Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR)

Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích

Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum)

Graduál Mistra Václava

Błażej MATUSIAK OP (Praha)

Traktát o hudbě Jeronýma Moravského

Pátek 30. září, 14–17 h

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK)

Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském

Výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny

Prohlídka kláštera U sv. Anny

Nešpory v kostele sv. Anny

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá

Česká dominikánská provincie

Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou

Daniela HERMANA, ministra kultury

Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského

Tomáše ZIMY, rektora UK

Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR

Jana WOLFA, radního hl. m. Prahy

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

U MOSTA SLÚŽITI (2) | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

pátek 30. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

Pátek 30. září, 9–12 h

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně)

Dominikánky v českých zemích ve středověku

Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR)

Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích

Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum)

Graduál Mistra Václava

Błażej MATUSIAK OP (Praha)

Traktát o hudbě Jeronýma Moravského

Pátek 30. září, 14–17 h

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK)

Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském

Výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny

Prohlídka kláštera U sv. Anny

Nešpory v kostele sv. Anny

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá

Česká dominikánská provincie

Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou

Daniela HERMANA, ministra kultury

Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského

Tomáše ZIMY, rektora UK

Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR

Jana WOLFA, radního hl. m. Prahy

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.