středa
23. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ANDĚL VELKÉ RADY | Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Překlad z angličtiny bude zajištěn.


Zveme vás také na další přednášky Adriana Schenkera OP:

Proč je na světě mnoho náboženství? Teologie náboženství ve Starém zákoně

23. listopadu od 9.15 hod. u mnišek dominikánek, Lysolajské údolí 106/21

Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1–10

23. listopadu od 16.00 hod. ve foyer barokního refektáře, vstup Jilská 7a

Hosté

Adrian Schenker OP


je švýcarský dominikán, se většinu svého života věnuje pedagogické a badatelské činnosti na poli textu Starého zákona (Hebrejské bible) a biblické teologie. Biblická studia absolvoval ve švýcarském Fribourgu (ThLic. 1965), před Papežskou biblickou komisí v Římě obhájil licenciát z biblických věd (1966) svou odbornost dále prohluboval na École biblique et archélogique v Jeruzalémě (1966–67). Doktorát teologie získal na Univerzitě ve Fribourgu (1972). Tam také působil nejprve jako soukromý docent a poté jako titulární profesor starozákonní teologie. V letech 1983 – 1988 zastával funkci vicerektora této univerzity. Od roku 1991 tamtéž působil jako řádný profesor teologie a exegeze Starého zákona, v letech 2002 – 2004 byl ve funkci děkana teologické fakulty. V roce 1997 přednášel jako Mc Carthy Lecturer na Papežském biblickém institutu v Římě. Pracoval jako člen Papežské biblické komise a zastával též funkci prezidenta teologické komise švýcarských biskupů. Jeho vědecká a editorská činnost v oblasti starozákonní textologie má světový dosah. V poslední době je znám především jako jeden z hlavních editorů nového kritického vydání textu Hebrejské bible pod názvem Biblia Hebraica Quinta. Patří také mezi přední experty na tématiku izraelského práva, zákona a kultu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ANDĚL VELKÉ RADY | Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

středa 23. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Překlad z angličtiny bude zajištěn.


Zveme vás také na další přednášky Adriana Schenkera OP:

Proč je na světě mnoho náboženství? Teologie náboženství ve Starém zákoně

23. listopadu od 9.15 hod. u mnišek dominikánek, Lysolajské údolí 106/21

Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1–10

23. listopadu od 16.00 hod. ve foyer barokního refektáře, vstup Jilská 7a

Hosté

Adrian Schenker OP


je švýcarský dominikán, se většinu svého života věnuje pedagogické a badatelské činnosti na poli textu Starého zákona (Hebrejské bible) a biblické teologie. Biblická studia absolvoval ve švýcarském Fribourgu (ThLic. 1965), před Papežskou biblickou komisí v Římě obhájil licenciát z biblických věd (1966) svou odbornost dále prohluboval na École biblique et archélogique v Jeruzalémě (1966–67). Doktorát teologie získal na Univerzitě ve Fribourgu (1972). Tam také působil nejprve jako soukromý docent a poté jako titulární profesor starozákonní teologie. V letech 1983 – 1988 zastával funkci vicerektora této univerzity. Od roku 1991 tamtéž působil jako řádný profesor teologie a exegeze Starého zákona, v letech 2002 – 2004 byl ve funkci děkana teologické fakulty. V roce 1997 přednášel jako Mc Carthy Lecturer na Papežském biblickém institutu v Římě. Pracoval jako člen Papežské biblické komise a zastával též funkci prezidenta teologické komise švýcarských biskupů. Jeho vědecká a editorská činnost v oblasti starozákonní textologie má světový dosah. V poslední době je znám především jako jeden z hlavních editorů nového kritického vydání textu Hebrejské bible pod názvem Biblia Hebraica Quinta. Patří také mezi přední experty na tématiku izraelského práva, zákona a kultu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.