pondělí
14. 11.
21:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROCHÁZENÍ | výtvarná a hudební intervence

Umění a architektura

Výtvarná intervence Magdaleny Bartákové a hudební performance mladých skladatelů z Katedry skladby pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky rozzáří a rozezní na pár hodin nejen barokní refektář, jeho foyer, ale celou rajskou zahradu dominikánského kláštera. Spolu s umělci se vydáme na cestu mezi starými zdmi, tichem a novými zvukovými a světelnými plochami. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem opět přispěje i k otázce, jak toto podivuhodné místo v samotném historickém centru Prahy aktuálně uchopit, kterou si tak naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Na probouzení kláštera se budou podílet nástroje ze všech koutů světa jako šakuhači, sitár, erhu, saxofon, barokní housle, bajan, elektronika. Hudebníci tak otevřou prostory, které se rozprostírají daleko za prastarými klášterními klenbami: prostory fantazie, rozletu i soustředění, prostory vzrušení i tichého spočinutí, prostory hledání a tázání. Stejně tak i nový papírový objekt šitý na míru ztracenému stavebnímu prostupu prolomí paměť architektury do nečekané dálky.

Intervenci pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK ve spolupráci s pražskou HAMU a s laskavou podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Magdaléna Bartáková


je výtvarnice.

Více akcí

Slavomír Hořínka


je český hudební skladatel. Působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PROCHÁZENÍ | výtvarná a hudební intervence

pondělí 14. 11. 2016 ve 21.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Umění a architektura

Výtvarná intervence Magdaleny Bartákové a hudební performance mladých skladatelů z Katedry skladby pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky rozzáří a rozezní na pár hodin nejen barokní refektář, jeho foyer, ale celou rajskou zahradu dominikánského kláštera. Spolu s umělci se vydáme na cestu mezi starými zdmi, tichem a novými zvukovými a světelnými plochami. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem opět přispěje i k otázce, jak toto podivuhodné místo v samotném historickém centru Prahy aktuálně uchopit, kterou si tak naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Na probouzení kláštera se budou podílet nástroje ze všech koutů světa jako šakuhači, sitár, erhu, saxofon, barokní housle, bajan, elektronika. Hudebníci tak otevřou prostory, které se rozprostírají daleko za prastarými klášterními klenbami: prostory fantazie, rozletu i soustředění, prostory vzrušení i tichého spočinutí, prostory hledání a tázání. Stejně tak i nový papírový objekt šitý na míru ztracenému stavebnímu prostupu prolomí paměť architektury do nečekané dálky.

Intervenci pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK ve spolupráci s pražskou HAMU a s laskavou podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Magdaléna Bartáková


je výtvarnice.

Více akcí

Slavomír Hořínka


je český hudební skladatel. Působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.